VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Biden "chơi bùa" khi viết vào sổ chia buồn dành cho nữ hoàng Elizabeth II (Video) (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1681494)

CaoLanh 09-20-2022 22:21

Biden "chơi bùa" khi viết vào sổ chia buồn dành cho nữ hoàng Elizabeth II (Video)
 
1 Attachment(s)
Biden "chơi bùa" khi viết vào sổ chia buồn dành cho nữ hoàng Elizabeth II
(Video)


Sep. 20, 2022


Biden không thể tự suy nghĩ phải viết ǵ vào sổ chia buồn dành cho nữ hoàng Elizabeth II.

Trước khi viết, ông rút từ trong túi ra một "lá bùa" có ghi sẵn nội dung.

Cứ thế ông ta cứ copy thông điệp từ lá bùa nầy sang sổ chia buồn.


Tổng thống siêu cường Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đấy các bác, không thể tự ḿnh nghĩ ra phải viết những ǵ.


Giống học tṛ đi thi "chơi bùa" quá.


Link Rumble:https://rumble.com/v1ja1iv-joe-biden...nce-book-.html.

luyenchuong3000 09-21-2022 01:45

:animated-laughing-i:animated-laughing-i
Quote:

Originally Posted by CaoLanh (Post 4570650)
Biden "chơi bùa" khi viết vào sổ chia buồn dành cho nữ hoàng Elizabeth II
(Video)


Sep. 20, 2022


Biden không thể tự suy nghĩ phải viết ǵ vào sổ chia buồn dành cho nữ hoàng Elizabeth II.

Trước khi viết, ông rút từ trong túi ra một "lá bùa" có ghi sẵn nội dung.:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Cứ thế ông ta cứ copy thông điệp từ lá bùa nầy sang sổ chia buồn.


Tổng thống siêu cường Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đấy các bác, không thể tự ḿnh nghĩ ra phải viết những ǵ.


Giống học tṛ đi thi "chơi bùa" quá.


Link Rumble:https://rumble.com/v1ja1iv-joe-biden...nce-book-.html.


phokhuya 09-21-2022 03:38:animated-laughing-i:animated-laughing-i

dnguyen1 09-21-2022 13:25

Uummmbala....Uummmbal Jill's arse bigger :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

https://i.postimg.cc/sDhJpfFq/umbala.jpg

anhhaila 09-21-2022 16:42

https://i.postimg.cc/sDhJpfFq/umbala.jpg

Hồi nhỏ c̣n đi học chắc củng là dzua cọp dê hay quay phim số 1 .

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

dnguyen1 09-21-2022 17:11

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4571189)
https://i.postimg.cc/sDhJpfFq/umbala.jpg

Hồi nhỏ c̣n đi học chắc củng là dzua cọp dê hay quay phim số 1 .

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Lớn lên đẻ thằng con chuyên nghề XXX:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

vvan44 09-25-2022 11:00

Caolanh, nên đăng bài này qua bên khu vực con lừa để họ thấy TT của họ thông minh đến cỡ nào. Chứ tôi xem là botay rồi đó. Vậy mà đ̣i tranh cử TT 2024.


All times are GMT. The time now is 22:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04228 seconds with 9 queries