VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   11 tiểu bang ủng hộ TT Trump. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1682384)

phokhuya 09-22-2022 15:29

11 tiểu bang ủng hộ TT Trump.
 
1 Attachment(s)
https://www.epochtimesviet.com/wp-co...-700x420-1.jpg

Mười một tổng chưởng lư của Đảng Cộng Ḥa đang ủng hộ cựu Tổng thống (TT) Donald Trump, nói với một ṭa phúc thẩm liên bang rằng “hành vi đáng ngờ” của chính phủ Biden trong các vụ việc khác cho thấy họ nên cân nhắc về quyết định sắp tới của họ về các tài liệu mà Bộ Tư pháp (DOJ) thu giữ từ ông Trump.

Tổng chưởng lư Texas Ken Paxton và 10 tổng chưởng lư khác đă viết trong một tài liệu pháp lư từ các bên không liên quan trực tiếp (amicus briefs) rằng chính phủ ông Biden đă cố gắng áp đặt các chính sách nhập cư bị coi là vi phạm luật liên bang, ngay cả sau khi một ṭa án quận ra phán quyết không ủng hộ họ. Một ṭa án phúc thẩm đă sớm yêu cầu chính phủ dừng lại, cho rằng họ đă tham gia vào “việc sử dụng các chiến thuật khác nhau để đạt được lợi thế tâm lư trong quá tŕnh ra quyết định của ḿnh.”

Trong một ví dụ khác, đa số Tối cao Pháp viện cho biết lệnh tạm hoăn trục xuất của Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh có thể là bất hợp pháp, nhưng ṭa án đă từ chối hủy bỏ lệnh tạm hoăn v́ lệnh đó sắp hết hạn. Chính phủ TT Biden đă tái áp dụng lệnh tạm hoăn ba ngày sau khi hết hạn, mặc dù ông Biden thừa nhận rằng lệnh này “không có khả năng vượt qua các tranh chấp pháp lư.” Tối cao Pháp viện sau đó đă băi bỏ lệnh này.

Tương tự như vậy, TT Biden cũng áp đặt các lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19, mặc dù hồi tháng 12/2020, ông đă nói rằng sẽ không làm như vậy.

Các tổng chưởng lư viết rằng, các hành động của chính phủ đă biện minh cho việc Thẩm phán Địa hạt Liên bang Aileen Cannon ra lệnh bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt, hoặc bên thứ ba độc lập, vào vụ hồ sơ của ông Trump.

Họ cũng viết rằng, “Trong những dữ kiện bất thường của vụ này, ṭa án đă đúng khi gạt bỏ giả định về tính hợp pháp thường dành cho các quan chức chính phủ. Ṭa án này nên xác nhận cẩn trọng về quyết định đó.”

“Cam kết của ông Joe Biden trong việc vũ khí hóa DOJ để truy đuổi các đối thủ chính trị nên khiến tất cả người dân Mỹ lo ngại sâu sắc,” ông Paxton nói trong một tuyên bố. “Với những việc ông Biden làm trong quá khứ, kết hợp với những lời hùng biện ma quỷ hóa bất cứ ai mà ông không đồng ư với họ, các ṭa án cần phải cảnh giác cao độ trước những cách mà DOJ có thể lạm dụng quyền lực của ḿnh để trừng phạt Tổng thống Donald Trump. Ở mức tối thiểu, Ṭa Phúc thẩm Khu vực 11 phải bảo đảm rằng bất kỳ thông tin thuộc đặc quyền nào lấy từ Tổng thống Trump đều được trả lại và chuyên gia đặc biệt vẫn tiếp tục vai tṛ của ḿnh.”

Các tài liệu pháp lư được các bên không liên quan đến các vụ án đệ tŕnh để ủng hộ bên này hay bên kia (amicus briefs). Một trong những tài liệu đó đă được đệ tŕnh để ủng hộ ông Trump và chống lại DOJ, đă yêu cầu Ṭa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 11 chặn một phần lệnh của bà Cannon.

Chính phủ muốn ṭa án này ngăn cản các luật sư của ông Trump và chuyên gia đặc biệt xem các hồ sơ được đánh dấu mật đă được lấy từ Mar-a-Lago và cho phép DOJ sử dụng các tài liệu trong cuộc điều tra h́nh sự đối với ông Trump.

Hôm 20/09, các luật sư của ông Trump nói với ṭa phúc thẩm rằng chính phủ đă không chứng minh được ông Trump nắm giữ các hồ sơ mật; Ông Trump nói rằng ông đă từng giải mật các tài liệu đó. Trong một phản hồi, các luật sư của DOJ cho biết ông Trump đă không chứng minh được rằng ông đă giải mật những hồ sơ này.

Thanh Tâm


All times are GMT. The time now is 09:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03667 seconds with 9 queries