VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Thế mới l phụ nữ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1464967)

troopy 05-12-2021 11:07

Thế mới l phụ nữ
 
1 Attachment(s)
Một c gi bước vo bưu điện xin mấy tờ mẫu để gửi điện tn.

C viết xong bức thư thứ nhất, đọc lại rồi x đi, viết bức thứ hai rồi lại x.

Cuối cng, khi đ viết xong bức thứ ba, c đưa cho nhn vin bưu điện yu cầu đnh điện khẩn.

Khi bức điện đnh xong v c gi đ ra về, nhn vin bưu điện t m giở lại hai bức điện đ x v đọc.

Bức thứ nhất: 'Tất cả đ hết. Em khng muốn thấy mặt anh nữa!'.

Bức thứ hai: 'Đừng viết cho em v đừng tm gặp em nữa!'.

Cn nội dung bức gửi đi l: 'Hy đến ngay với em! Mong anh!'.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 13:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03009 seconds with 9 queries