VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Computer News|Tin Vi Tính (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=180)
-   -   Phát triển robot AI có khả năng nấu ăn ngon như đầu bếp (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1196589)

TinNhanh247 10-11-2018 09:25

Phát triển robot AI có khả năng nấu ăn ngon như đầu bếp
 
1 Attachment(s)
Con robot có khả năng nấu ăn đă khiến dân mạng phát sốt. Thế nhưng, nếu chúng c̣n biết trang trí và làm đồ ăn ngon hơn cả đầu bếp th́ sao? Bạn chỉ cần đưa cho chúng bức h́nh của món ăn, việc c̣n lại sẽ được lo liệu một cách chu đáo.

Các nhà nghiên cứu thuộc FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research - Nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Facebook) đă phát triển một AI có khả năng “đọc” được món ăn của một bức ảnh và từ đó cho bạn biết được cách để có thể chế biến món ăn này.

Thật vậy, trí tuệ nhân tạo sẽ cung cấp cho bạn công thức chỉ bằng cách phân tích một bức ảnh. Ví dụ, phần mềm có thể nhận biết bức ảnh đó là món bánh táo và sẽ nhanh chóng xác định những thành phần đă được sử dụng và cho bạn ngay công thức để thực hiện.

Hệ thống được xây dựng bởi nhà khoa học Adrianna Romero và một nhóm nghiên cứu tại pḥng thí nghiệm Montreal của FAIR. AI được đào tạo trên một hệ cơ sở dữ liệu lớn về ảnh và công thức nấu ăn. Thông qua công nghệ máy học (machine learning), AI sẽ t́m được nội dung trong bức ảnh liên quan đến món ăn nào cũng như các thành phần và công thức nấu ăn tương ứng.

Joelle Pineau, người đứng đầu pḥng thí nghiệm Montreal của FAIR cho biết: “Mọi người luôn chụp ảnh bữa ăn của họ và chia sẻ lên mạng. Đôi khi, nhiều thành phần bạn có thể thấy, song cũng có những thành phần bạn không phải lúc nào cũng thấy, chẳng hạn như muối, đường và những gia vị tương tự. V́ vậy, FAIR đă tạo ra AI với các cặp h́nh ảnh và công thức nấu ăn nhằm đưa ra công thức phù hợp nhất cho món ăn ở trong bức ảnh”.

Trước đó vào năm 2017, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng phát triển một AI tương tự. Họ đă tạo một hệ thống bằng một tập cơ sở dữ dữ liệu với một triệu bức ảnh và một triệu công thức nấu ăn. Dự án này chạy được thử nghiệm và hoạt động hiệu quả ở các món tráng miệng nhưng vẫn c̣n nhiều vấn đề.

Hiện tại, Facebook chưa có bất kỳ kế hoạch để phát hành công cụ AI này ra nền tảng mạng xă hội lớn nhất của ḿnh.

VietBF © Sưu Tầm


All times are GMT. The time now is 22:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.14279 seconds with 9 queries