VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Nằm yên mà xem..? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1425608)

goodidea 01-09-2021 09:35

Nằm yên mà xem..?
 
1 Attachment(s)
Khuya thấy 2 con trai đã ngủ.. 2 vợ chồng nhẹ nhàng ấy nhưng thằng cu nhỏ 6 tuổi vẫn thấy. Cha ơi cha làm gì zậy? Nó hỏi cha nó...

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1610184940

Ngủ đi biết gì mà hỏi... bị cha la thằng nhỏ vội nằm xuống nhưng mắt vẫn lắm lt nhìn. Một lúc sau nó thấy cha nó leo lên bụng và đè mẹ nó, rồi mặt vào mặt mẹ nó, mẹ nó thì cứ lầm bầm anh giết em đi, em chịu hết nổi , em chết mất... thấy zậy thằng nhỏ lại ngóc đầu lên hỏi.. cha làm gì mẹ con zậy..? Ấy chứ làm gì .. ngủ đi. Thằng nhỏ lại ngóc đầu lên ... cho con ấy với ( mặc dù nó cũng. K hiểu ấy là gì ). Ngủ đi đồ mất zậy miệng la tay tát thằng nhỏ. .. đau quá thằng nhỏ sụt sịt năm yên.
Ngu cho chết. Tao Nằm từ ny thm chết mẹ khng dm xin .. ai bảo xin cho chết.?...thằng anh 8 tuổi nằm trong đang xem cụt hứng chửi thằng em.
Cha mẹ ....!

*VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 22:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03896 seconds with 9 queries