VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Người dân Việt Nam chỉ được sử dụng đất c̣n quyền sở hữu thuộc về nhà cầm quyền cộng sản (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1624906)

florida80 05-12-2022 21:03

Người dân Việt Nam chỉ được sử dụng đất c̣n quyền sở hữu thuộc về nhà cầm quyền cộng sản
 
1 Attachment(s)
5/12
Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, tại phiên bế mạc của Hội nghị Trung ương 5 khoá 13 của nhà cầm quyền Cộng sản vào chiều 10 tháng 5 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản tuyên bố, người dân Việt Nam chỉ có quyền sử dụng đất, c̣n nhà cầm quyền là đại diện chủ sở hữu, và cai quản.

Theo ông Trọng, quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản, và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu, nhà cầm quyền sẽ bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất của người dân. Nhà cầm quyền có quyền thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc pḥng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, và các dự án phát triển kinh tế- xă hội.

Nhà cầm quyền thống nhất cai quản đất đai theo lănh thổ quốc gia cả về diện tích, lẫn chất lượng, giá trị kinh tế, văn hoá, xă hội, quốc pḥng, an ninh, và môi trường. Đồng thời, phân công các cơ quan để cai quản ở cấp Trung ương, và có sự phân cấp, phân quyền phù hợp cho các địa phương.

Nhà cầm quyền sẽ không thừa nhận việc đ̣i lại đất mà nhà cầm quyền đă giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng, không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đă giao cho các gia đ́nh, cá nhân. Và để siết chặt hơn nữa việc cai quản đất đai, nhà cầm quyền sẽ sửa đổi, bổ sung luật Đất đai năm 2013, và các luật khác liên quan.

vn1111963 05-13-2022 02:42

Quote:

nhà cầm quyền sẽ bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất của người dân. Nhà cầm quyền có quyền thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc pḥng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, và các dự án phát triển kinh tế- xă hội.
sau 47 năm cướp chánh quyền bây giờ bọn khỉ đích đỏ trường sơn đả thẳng thắng lên tiếng chúng có quyền bán nước cho bọn tàu cộng v́ lợi ích quốc gia ,chúng thấy vị trí tốt là chúng cướp người dân không được quyền khiếu nại v́ lợi ích công cộng, và an ninh quốc gia ,

thuongde7 05-13-2022 11:16

Bác Trọng chuẩn bị về hưu muốn kiếm thêm tí tiền nên sữa luật (bán đất cho Trung Cộng rồi phủi tay không cần chịu trách nhiệm đ̣i lại v́ lư do phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, và các dự án phát triển kinh tế- xă hội).

“Nhà cầm quyền sẽ không thừa nhận việc đ̣i lại đất mà nhà cầm quyền đă giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng”

Thật là buồn cho nước Việt Nam v́ đâu ra nông nổi nầy.

nha5nguoi 05-13-2022 15:39

CS th́ đứa nào lên cũng vậy..
Nước CS nào cũng giống nhau hết..
Nga, Tàu, Bắc Hàn và cả lũ Khỉ Trường Sơn, v.v...
Thế giới mà muốn hoà b́nh th́ tụi này phải bị " xoá sổ" th́ dân chúng và cuộc sống sẽ được b́nh an và hạnh phúc..v.v...
Chấm hết.

We're living in the world that "NEVER" have peace because Mother fucker communist countries still exists...kkkk

tvniceman 05-13-2022 16:17

Ai dau tu Bat Dong San thi chuan bi di CAM GAO.........
Day la mot Ke Hoach Rat HOAN HAO cua Dang Ta day nha.....
CONG SAN nghia la CONG Tat Ca Moi Tai SAN lai.....

HonThienViet 05-13-2022 17:27

Giờ này trọng lú tức khí chạy ra nói toat móng heo bản chất ăn cuớp bất động sản của dân chúng à !.. để biện minh cho phương tiện dâng đất đai cho ba cái Thằng 5-SVPK làm "Đặc khu kinh tế" .

ngoclan2435 05-13-2022 19:15

Quote:

Originally Posted by nha5nguoi (Post 4489114)
CS th́ đứa nào lên cũng vậy..
Nước CS nào cũng giống nhau hết..
Nga, Tàu, Bắc Hàn và cả lũ Khỉ Trường Sơn, v.v...
Thế giới mà muốn hoà b́nh th́ tụi này phải bị " xoá sổ" th́ dân chúng và cuộc sống sẽ được b́nh an và hạnh phúc..v.v...
Chấm hết.

We're living in the world that "NEVER" have peace because Mother fucker communist countries still exists...kkkkVậy muốn thay đổi chúng ta cần 1 cuộc cách mạng lật đổ chế độ Cộng Sản phi nhân này. Rất tiếc cách đây vài năm đă có mấy cuộc biểu t́nh, đả phá của dân, đốt nhà cửa, đập phá các cơ cở mà không cố gắng làm mạnh hơn tư nữa. Dân VN bây giờ chỉ ch́m đắm trong 3 đề tài mà bọn chính quyền Cộng Sản đă dụ dỗ được bấy lâu nay: đó là nhậu nhẹt, cả nước thi nhau nhậu nhẹt, rồi th́ bóng đá, và cắm đầu vào xem các chương tŕnh vô bổ trên TV, toàn dân không c̣n nghĩ ǵ tới tương lai đất nước VN nữa.Thật là khốn nạn.

anhtu1965 05-15-2022 19:01

THẰNG
Quote:

...Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản tuyên bố, người dân Việt Nam chỉ có quyền sử dụng đất, c̣n nhà cầm quyền là đại diện chủ sở hữu, và cai quản
Chơi bài ngữa hah ... chơi với mày luôn LÚ :mad: :mad: :mad:


All times are GMT. The time now is 22:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04496 seconds with 9 queries