VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Bà gốc Việt trộm cắp danh tính và gian lận thất nghiệp bị kết án (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1625269)

vuitoichat 05-13-2022 13:30

Bà gốc Việt trộm cắp danh tính và gian lận thất nghiệp bị kết án
 
1 Attachment(s)
Theo như hôm nay có một người phụ nữ gốc Việt ở Stoneham, Massachusetts liên quan đến việc cô tham gia vào một âm mưu lừa đảo để nhận trợ cấp thất nghiệp liên quan đến COVID-19 bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp đă bị kết án .
Lilly Nguyen, 25 tuổi, bị Thẩm phán Denise J. Casper của Ṭa án Quận kết án hai năm tù giam và 18 tháng thả tự do có giám sát. Nguyễn cũng được lệnh phải trả số tiền bồi thường là $ 526.423. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2021, Nguyen đă nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại và hành vi trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn.

Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế Coronavirus (Đạo luật CARES) đă tạo ra một chương tŕnh bảo hiểm thất nghiệp liên bang tạm thời được gọi là Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch (PUA). Chương tŕnh được quản lư bởi EDD Massachusetts và cung cấp trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho những cá nhân không đủ điều kiện nhận các loại trợ cấp thất nghiệp khác (ví dụ: người tự kinh doanh, nhà thầu độc lập hoặc nhân viên kinh tế hợp đồng).

Nguyen đă tham gia vào một kế hoạch với đồng phạm Daniel Maleus để gửi yêu cầu PUA lừa đảo bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp của người khác. Các yêu cầu do Nguyen và Maleus đệ tŕnh dẫn đến khoản thanh toán 526.423 đô la từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.

Vào tháng 11 năm 2021, Maleus đă nhận tội một tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại, năm tội danh lừa đảo qua điện thoại và một tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, Thẩm phán Rya W. Zobel của Ṭa án cấp cao Hoa Kỳ kết án ba năm tù giam và ba năm thả tự do có giám sát. Maleus cũng được yêu cầu phải trả tiền bồi thường với số tiền là $ 526.423.

Công tố viên Rachael S. Rollins; Joseph R. Bonavolonta, Đặc vụ phụ trách Cục Điều tra Liên bang, Bộ phận Boston; và Jonathan Mellone, Đặc vụ phụ trách Bộ Lao động Hoa Kỳ, Văn pḥng Tổng Thanh tra, Văn pḥng Điều tra, Gian lận và Gian lận Lao động đă đưa ra thông báo. Hỗ trợ đặc biệt đă được cung cấp bởi EDD Massachusetts.

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Tư pháp đă thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Thực thi Gian lận COVID-19 để điều phối các nguồn lực của Bộ Tư pháp cùng với các cơ quan trong chính phủ nhằm tăng cường nỗ lực chống và ngăn chặn gian lận liên quan đến đại dịch. Lực lượng Đặc nhiệm tăng cường nỗ lực điều tra và truy tố những kẻ tội phạm trong nước và quốc tế đáng trách nhất, đồng thời hỗ trợ các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lư các chương tŕnh cứu trợ để ngăn chặn gian lận, trong số các phương pháp khác, tăng cường và kết hợp các cơ chế phối hợp hiện có, xác định các nguồn lực và kỹ thuật để phát hiện ra những kẻ gian lận và các kế hoạch của họ, cũng như chia sẻ và khai thác thông tin và hiểu biết có được từ các nỗ lực thực thi trước đó. Để biết thêm thông tin về phản ứng của Bộ đối với đại dịch, vui ḷng truy cập https://www.justice.gov/coronavirus .

Bất kỳ ai có thông tin về các cáo buộc cố gắng gian lận liên quan đến COVID-19 đều có thể báo cáo bằng cách gọi đến Đường dây nóng của Trung tâm Quốc gia về Gian lận trong Thảm họa (NCDF) của Bộ Tư pháp theo số 866-720-5721 hoặc qua Biểu mẫu Khiếu nại Web NCDF tại: https: // www .justice.gov / Thảm họa-gian lận / ncdf-thảm họa-khiếu nại-biểu mẫu . TH


All times are GMT. The time now is 10:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02799 seconds with 9 queries