VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Chưởi Cha Áo Dài Việt ...Không Quần (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1276969)

florida80 09-13-2019 23:22

Chưởi Cha Áo Dài Việt ...Không Quần
 
1 Attachment(s)
Bài thơ phản đối rất thâm thúy!
C̣n rất nhiều cô khoe... lố bịch hơn nữa ḱa ... Ê mặt!


Áo Dài Việt ...không quần / no pants /sans ...Pằng Tà Lồng!


Thơ rằng :Chúng mày là lũ dở hơi


"Đầu tôm - xác lợn - mặt người" đáng phang:


Áo dài - quốc phục Việt Nam
Mấy con lợn cái sao mang làm tṛ?
Nếu ưa khoe ngực, khoe gị
Cởi ra cho nó tḥ ḷ là xong
Nếu ưa khoe rốn, khoe mông
Vứt cha nó hết, tồng ngồng mà khoe.
Việc ǵ lấy vải để che

Làm cho các nước bạn bè nghĩ sai:

Việt Nam quốc phục áo dài

Hóa ra chỉ để cho loài bán dâm!


https://i.imgur.com/66Z3eDx.gif

https://i.imgur.com/fQBz0Fd.jpg

Hỡi đồ khoe thịt bán thân:

Đừng làm xấu hổ bàn dân nước này

Hồn thiêng trong chiếc áo dài

Đừng đem cách điệu lạc loài, lố lăng.
Đừng nên đua kiểu lai căng

Làm cho hồn nước nhố nhăng, nực cười.

Mấy con Người Lợn - Lợn Người

Chúng mày có hiểu những lời này không?
Hỡi đồ đầu mọc sát mông:

Xin đừng làm nhục tổ tông, giống ṇi!

nhattran03 09-13-2019 23:42

Hèn chi mấy anh ban nhạc vừa đàn vừa hẫy tới v́ hứng quá.

tucodien 09-14-2019 02:45

1 Attachment(s)
bà con thấy sao ?
tớ th́ thấy b́nh thường chẳng có ǵ phải rống cổ la om ṣm.
nó muốn cách điệu ǵ th́ nó cách

cho nó chôm bản quyền luon kekekeke
mệt mấy cha cổ hủ quá.

phải có cái ǵ hay nên nó mới chôm

mà được người khác dân tộc, khác giống ṇi, khác văn hóa .... nó khoái nó chôm nó thưởng thức th́ ḿnh phải hảnh diện chứ. nếu nó đem chùi đít th́ khi đó ḿnh có chưởi cũng chưa muộn:6:


cách điệu như này mới phải thế chứ ....vẫn che kín mà không mất thời gian ... parking lot, trong washroom công cộng, trong xe hay bất cứ nơi nào ... rất tiện lợi.... kakakaka :):)

canhdieubay 09-14-2019 03:15

nua kin njua ho tui no moi kiem duoc nhieu ,con ho het thang 1 dam rung amazon sao ma kiem tien duoc chu

x́ trump 09-14-2019 06:00

kỳ cục thiệt, áo dài mà ở truồng?

hoanglan22 09-14-2019 12:39

Quote:

Originally Posted by x́ trump (Post 3733986)
kỳ cục thiệt, áo dài mà ở truồng?

Thế mới nói một xă hội suy đồi , văn hóa suy đồi theo

duyle 09-14-2019 15:30

Quote:

Originally Posted by x́ trump (Post 3733986)
kỳ cục thiệt, áo dài mà ở truồng?

em chưa cưởi hết sao các bác cứ nao nao lên thế :hafppy::hafppy::hafppy:

rmho 09-18-2019 05:17

Kiểu này để đánh nhanh rút lẹ, trạch bị công an bắt (tàu nhanh)


All times are GMT. The time now is 23:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.14081 seconds with 9 queries