VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   California cho biết các thùng phiếu không chính thức của đảng Cộng Ḥa đă bị dỡ bỏ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396893)

nangsom 10-17-2020 19:34

California cho biết các thùng phiếu không chính thức của đảng Cộng Ḥa đă bị dỡ bỏ
 
1 Attachment(s)
California cho biết các thùng phiếu không chính thức của đảng Cộng Ḥa đă bị dỡ bỏ


Vào thứ sáu (ngày 16 tháng 10), các viên chức California cho biết Đảng Cộng ḥa của tiểu bang đă đồng ư không tiếp tục đặt các thùng phiếu tư nhân “không chính thức và trái phép,” và California đă đưa ra trát đ̣i hầu ṭa trong một cuộc điều tra về cách các thùng phiếu đă được sử dụng thế nào ở ít nhất ba quận. Nhưng ngoài việc sửa một số thùng phiếu bị dán nhăn sai là “địa điểm bỏ phiếu chính thức,” các viên chức Đảng Cộng ḥa hôm thứ Sáu tiếp tục nhấn mạnh rằng hoạt động của họ là hợp pháp.

Cuộc chiến pháp lư giữa các viên chức tiểu bang và Đảng Cộng ḥa – dấy lên sau những tiết lộ vào cuối tuần qua rằng đảng Cộng ḥa đang đặt thùng chứa phiếu màu xám không chính thức ở các quận Los Angeles, Quận Cam và Quận Fresno.

Luật California yêu cầu người thu thập lá phiếu của cử tri phải điền thông tin vào phong b́ của những người bỏ phiếu vắng mặt trước khi chuyển nó cho các viên chức bầu cử. Luật tiểu bang cũng quy định rằng một cử tri bỏ phiếu qua thư có thể chỉ định một người khác gửi lá phiếu của họ.

Bộ trưởng ngoại giao California Alex Padilla nói rằng các thùng phiếu của Đảng Cộng ḥa đă khiến các cử tri bối rối và nói thêm rằng Đảng này đă biện minh cho hành vi bất hợp pháp của họ bằng cách “đóng vai nạn nhân suốt cả tuần.”

Trong khi đó, Đảng Cộng ḥa khẳng định rằng họ đang hành động theo một điều luật vào năm 2016 của tiểu bang cho phép thu thập không giới hạn số lượng phiếu bầu đă hoàn thành bởi một cá nhân hoặc đảng phái chính trị và chiến dịch. Tuy nhiên, các viên chức tiểu bang nói rằng các thùng phiều này được đặt sai chỗ và bất hợp pháp. (BBT)

wonderful 10-17-2020 21:15

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng...rồi lại đi ăn cướp tiếp. :hafppy::hafppy:

Diệt Chó Điên 10-18-2020 00:50

Chơi xấu quá man.


:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 10:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03758 seconds with 9 queries