VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Bí ẩn việc cất giấu vàng bạc châu báu của vua Minh Mạng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396933)

pizza 10-17-2020 23:08

Bí ẩn việc cất giấu vàng bạc châu báu của vua Minh Mạng
 
10 Attachment(s)
Vua Minh Mạng cất giấu nhiều vàng bạc, châu báu ở đâu? Đây đang là điều bí ẩn. Nhiều tài liệu c̣n sót lại cho biết, trước khi qua đời, vua Minh Mạng cất giấu rất nhiều vàng bạc, châu báu. Đến nay, một số đă được khai quật, c̣n lại vẫn là bí ẩn.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Minh Mạng (1791-1841) là hoàng đế thứ 2 của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, tồn tại từ năm 1802 đến năm 1945.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Vua Minh Mạng tên thật là Nguyễn Phúc Đảm. Dưới thời trị v́ của ḿnh, Minh Mạng giúp nhà Nguyễn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong khu vực, được nhiều nước nể trọng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Minh Mạng là con trai thứ hai của Nguyễn Phúc Ánh, tức vua Gia Long. Ban đầu, ông không phải là người được chọn để nối ngôi, nhưng v́ anh trai (con đầu của vua Gia Long) là thái tử Nguyễn Phúc Cảnh mất sớm nên Minh Mạng mới được chọn.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Tháng 2/1839, vua Minh Mạng quyết định đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam. Quốc hiệu này tồn tại đến năm 1945.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Minh Mạng chính là vị vua có nhiều con nhất trong số các vua chúa phong kiến Việt Nam với 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Dưới thời Minh Mạng, lănh thổ đất nước ta được mở rộng nhất so với các triều đại khác, kéo dài từ Lạng Sơn tới tận mũi Cà Mau. Để cai quản đất nước, triều đ́nh đă chia nước ta thành 31 tỉnh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Theo các nhà nghiên cứu, khi c̣n sống, vua Minh Mạng đă cho cất giấu rất nhiều châu báu ở Kinh thành Huế và lăng tẩm của ông với quan niệm để dành sau khi chết. Dưới thời Pháp thuộc, người ta khai quật được tới 3 hầm châu báu ở kinh thành Huế.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Sau khi qua đời, vua Minh Mạng được chôn cất ở Hiếu Lăng nằm trên núi Cẩm Khê, gần ngă ba Bằng Lăng, là nơi hội lưu của hai ḍng Hữu Trạch và Tả Trạch cách cố đô Huế 12 km. Lăng Minh Mạng được xây dựng từ năm 1840 đến năm 1843 th́ hoàn thành.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Sau khi qua đời, Minh Mạng đă truyền ngôi lại cho con là hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông, tức vua Thiệu Trị. Ảnh minh họa là lăng của vua Triệu Thị.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602975873

Sau khi qua đời, Minh Mạng được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thánh Tổ.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 17:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03911 seconds with 9 queries