VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   EU xây dựng kế hoạch giám sát đầu tư từ Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1210558)

therealrtz 12-06-2018 01:54

EU xây dựng kế hoạch giám sát đầu tư từ Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
Hôm qua 5/12, các quốc gia thuộc EU đă thống nhất lên kế hoạch xây dựng hệ thống phối hợp nhằm giám sát các khoản đầu tư của nước ngoài vào châu Âu, đặc biệt là các nguồn đầu tư từ Trung Quốc.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1544061095

Kế hoạch được đưa ra sau sự gia tăng đầu tư của Trung Quốc, EU sẽ xem xét các khoản đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực như công nghệ và cơ sở hạ tầng chiến lược, điển h́nh như các cảng hoặc mạng lưới năng lượng.

Nghị viện châu Âu và 28 quốc gia thành viên EU đă kư một thỏa thuận hồi tháng trước nhằm bảo vệ các lĩnh vực quan trọng.

Kế hoạch của EU không nêu tên Trung Quốc nhưng việc nó đề cập tới các khoản đầu tư của các tập đoàn nhà nước và yêu cầu chuyển giao công nghệ là những căn cứ cho thấy kế hoạch này ám chỉ tới Bắc Kinh.

Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu cho đề xuất này vào tháng Hai hoặc tháng Ba năm sau.

Các nhà lập pháp của EU đă thành công trong việc thúc đẩy việc sàng lọc các khoản đầu tư với yêu cầu cao hơn so với đề xuất ban đầu, chẳng hạn như bắt buộc Ủy ban EU sàng lọc các giao dịch và yêu cầu các nước EU hợp tác. Họ cũng đă mở rộng danh sách “các lĩnh vực quan trọng” bao gồm hàng không vũ trụ, y tế, công nghệ nano, phương tiện truyền thông, pin điện và thực phẩm.

Hệ thống được đề xuất cũng đề nghị các quốc gia không tiến hành riêng lẻ việc sàng lọc các dự án đầu tư. Hiện tại có 13 quốc gia có hệ thống sàng lọc đầu tư riêng. Những nước này sẽ cần phải thông báo cho các thành viên EU khác và Ủy ban EU khi họ tiến hành đánh giá một dự án đầu tư.

Tất cả các nước sẽ phải cung cấp một báo cáo hàng năm cho Ủy ban EU, và sẽ có nghĩa vụ giải tŕnh nếu một phần ba các nước thành viên bày tỏ lo ngại về dự án đầu tư đó.

Ư kiến của Ủy ban EU có thể giúp các nước thành viên giải tỏa những lo ngại đối với những dự án đầu tư phải mất nhiều năm nghiên cứu v́ sợ rằng sẽ mất quyền kiểm soát trên những lĩnh vực nhạy cảm khi nó đă rơi vào tay nước ngoài.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 02:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.13205 seconds with 9 queries