VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Với luật mới, bản khai thuế của Trump sẽ trao cho Quốc hội (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1259498)

cha12 ba 07-09-2019 16:58

Với luật mới, bản khai thuế của Trump sẽ trao cho Quốc hội
 
1 Attachment(s)
7/9/19

Bản khai thuế của Tổng thống Donald Trump ở tiểu bang New York có thể được trao cho Quốc hội.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562691459
Thống đốc Andrew Cuomo
Vào hôm thứ hai, Thống đốc Andrew Cuomo đă kư thành luật sau khi các nhà lập pháp tiểu bang New York thông qua dự luật mới cho phép hồ sơ khai thuế của Tổng thống Donald Trump được công bố cho các uỷ ban của Quốc hội.

Luật này cho phép lănh đạo Uỷ ban Phân bổ ngân sách Hạ viện, Uỷ ban Tài chánh Thượng viện hoặc Uỷ ban Liên tịch về Thuế được phép truy cập vào hồ sơ khai thuế của bất cứ viên chức đắc cử và các viên chức được bổ nhiệm nào khai thuế tại tiểu bang New York. Luật cũng áp dụng đối với hồ sơ khai thuế cá nhân cũng như thuế kinh doanh tại New York.

Thống đốc Andrew Cuomo nói rằng sự thay đổi này đảm bảo không có ai vượt quá luật pháp và lưu ư luật được điều chỉnh cẩn thận để bảo vệ quyền riêng tư thuế của người dân New York

Luật chỉ áp dụng đối với hồ sơ khai thuế tiểu bang của ông Trump, chứ không phải những tài liệu khai thuế liên bang hiện đang là trung tâm của cuộc chiến giữa Hạ viện Dân chủ và Bộ Ngân khố. Tuy vậy, những hồ sơ khai thuế tiểu bang sẽ cung cấp một kho thông tin giá trị v́ trụ sở chính của Trump Organization và quê nhà của ông Trump đều ở New York.

Các nhà lập pháp Cộng hoà tại New York chỉ trích dự luật gay gắt. Lănh đạo Cộng hoà tại Thượng viện tiểu bang gọi dự luật là “chính sách công cộng tồi tệ,” và “gây rắc rối.”

TH

QueMe 07-09-2019 17:21

The dictator-wanna-be Xi Chum is not very happy!

If this becomes real, Xi Chum's hope for re-elected President job considers evaporated! Hahahahahahahahahaha

laingo10 07-09-2019 17:22

Những TT Mỹ tiền nhiệm th́ mỗi năm đều công bố số tiền thu được và đóng thuế cho IRS là bao nhiêu cho người Mỹ biết.
Why not Trump???

ncpat 07-09-2019 17:50

Tui nghỉ trump làm ăn "đúng đắn" chắc lăo sẽ trưng ra tax return , không cần chi luật lệ ép buộc đâu😂😂😂😂

thangtram 07-09-2019 18:24

Đây chỉ là một nỗ lực để minh bạch hồ sơ tài chính của Trump, tuy nhiên rất chông gai, theo các chuyên viên phân tích luật, v́ c̣n rất nhiều lỗ hổng để Trump và nhóm luật sư mổ xẻ và kháng cự...cuối cùng th́ đem lên TCPV th́ cũng hết năm 2020 ???

Bên lề 1mm: Deutsche Bank đă ôm đầu máu, lănh đủ hậu quả cho việc làm ăn với Trump: sa thải 18,000 nhân viên cho (chính thức) số nợ của Trump là 300 triệu USD (chỉ một phần nhỏ c̣n lại, chứ 0 fải là tổng cộng hơn 2,5 tỷ USD từ trước đến giờ)...ai mà làm ăn với Trump là bán linh hồn cho quỷ, 0 sai bao giờ ! ;):o:o:eek::o:mad::rant:


All times are GMT. The time now is 09:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04060 seconds with 9 queries