VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   ANH EM CÁI Đ.. G̀ ???... (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1252083)

hoanglan22 06-12-2019 02:14

ANH EM CÁI Đ.. G̀ ???...
 
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1560305587

Công an ập vào khách sạn, bắt tại trận cô gái và một du khách Tàu ở chung trong pḥng trần truồng không một mảnh vải che thân. Công an không nói ǵ đến tên Tàu, chỉ bắt cô gái về đồn. Tại đồn, một công an hỏi:
"Cô không có nghề ǵ khác lương thiện hơn để làm sao?"
Cô gái hỏi lại:
"Vậy tôi làm cái ǵ mà không lương thiện?"
Anh công an đập bàn:
"Cô làm đĩ bán thân bị bắt tại trận c̣n chối à?"
Cô gái lại hỏi:
"Tôi làm ǵ bị bắt tại trận?"
"Cô và người lạ đó trần truồng ở chung một pḥng!"
Cô gái cười ré lên:
"Vậy anh và vợ anh trần truồng ở chung một pḥng th́ vợ anh cũng làm đĩ à?"
Anh công an đỏ mặt quát:
"Cô không được hỗn láo. Vợ chồng làm chuyện ấy th́ không thể nói là làm đĩ!"
"Vậy theo anh thế nào mới là làm đĩ?"
Anh công an gườm gườm nh́n cô gái:
"Quan hệ t́nh dục với người khác để được trả tiền."
"Vậy th́ tôi không có làm đĩ. Anh ta là người Tàu; tôi là người Việt; chúng tôi chỉ tuột quần áo ra để tỏ t́nh hữu nghị thắm thiết giữa anh em thôi!"
Anh công an nỗi giận văng tục:
"T́nh hữu nghị anh em cái đéo ǵ mà trai gái trần truồng ở chung một pḥng?"
Cô gái nghiêm mặt nói:
"Vậy tôi hỏi anh. Tàu chiếm đất, chiếm đảo của ta; giết ngư dân Việt trên biển Việt Nam ta; đầu độc dân Việt ta... mà đảng của anh vẫn gọi Tàu là anh em. Như vậy th́ anh em cái... đéo ǵ?".....

Ngô Du Trung

phokhuya 06-12-2019 02:19

:hafppy::hafppy::):):thankyou:

hoanglan22 06-12-2019 04:20

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3668466)
:hafppy::hafppy::):):thankyou:

Cô này chơi chữ thật tế nhị xỏ lá đó bro theo câu chuyện vui mà Tác giả viết:hafppy::hafppy::hafppy::thankyou:

duyle 06-13-2019 01:36

:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy::handshake::handsh ake::handshake:


All times are GMT. The time now is 11:04.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.14140 seconds with 9 queries