VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   CHINA 5 cam kết m Trung Quốc nuốt lời khi gia nhập WTO (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1252154)

Gibbs 06-12-2019 07:08

5 cam kết m Trung Quốc nuốt lời khi gia nhập WTO
 
1 Attachment(s)
Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung ln đến cao tro, khi Trump v Trung Quốc đều tất tay. Sau đy l 5 hứa hẹn m Trung Quốc nuốt lời tại WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), gồm trộm cắp ti sản tr tuệ v tin tặc, những thứ đ gy ra thương chiến v đnh thuế lẫn nhau.
Bấm vo ảnh dưới để chạy Video

TOMSFO 06-12-2019 13:32

Chệt cộng đt lt cho vợ chồng Clinton vi trăm triệu ở nh băng off shore th chuyện gia nhập WTO chỉ l chuyện nhỏ ! cn nuốt lời th l chuyện ai củng biết , CS c bao giờ giử lời hứa bao giờ , thương thảo v hứa hẹn l chỉ cho qua giai đoạn... khi được rồi th trở mặt l chuyện bnh thường ! lổi của Mỷ l cho n cơ hội để n bịp mọi người !


All times are GMT. The time now is 01:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.14119 seconds with 9 queries