VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin Xă Hội (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Kiến nghị: Cần sẵn sàng ‘kỷ luật’ cả… ‘Boác’ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1254316)

cha12 ba 06-20-2019 15:50

Kiến nghị: Cần sẵn sàng ‘kỷ luật’ cả… ‘Boác’
 
1 Attachment(s)
6/20/19

Kính gửi:các ...tồng chí (edit by c12 ba)

Thưa các tồng chí,
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1561045826
Nhiều người sử dụng mạng xă hội Việt ngữ đang thắc mắc (1), tại sao tháng trước, đảng ta chi vài tỉ kỷ niệm “60 năm ngày ‘Boác’ đến thăm Sơn La” (2) mà hôm nay (18 tháng 6) lại không đả động ǵ đến chuyện “Yêu sách của nhân dân An Nam” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (3) tṛn 100 năm?

V́ “Yêu sách của nhân dân An Nam” đă được giảng dạy rộng răi trong chương tŕnh giáo dục phổ thông như một “văn kiện lịch sử” và v́ trước nay, chúng ta vẫn tổ chức cho toàn đảng, toàn quân, thậm chí không ngừng vận động toàn dân “học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng của Bác” nên tôi thấy chúng ta không thể bỏ qua thắc mắc này.

Trong bối cảnh như hiện nay, rơ ràng việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày ra đời “văn kiện lịch sử” như “Yêu sách của nhân dân An Nam” là hết sức “nhạy cảm, phức tạp” nhưng làm ngơ là thiếu trách nhiệm, khiến “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trở thành trầm trọng hơn, đảng ta cần nghiêm khắc “tự phê”, rút kinh nghiệm sâu sắc và sửa sai ngay.

Im lặng trước chất vấn, tại sao tổ chức rầm rộ “60 năm ngày ‘Bác’ đến thăm Sơn La” mà làm ngơ 100 năm ngày “Yêu sách của nhân dân An Nam” ra đời (?) chính là thừa nhận “luận điệu của các thế lực thù địch, phản động” là đúng. Nguy hại hơn là khiến đồng chí, đồng bào, đồng cảm sâu rộng với “các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị”.

Thưa các tồng chí,

Cho dù “Yêu sách của nhân dân An Nam” không phù hợp với bối cảnh chính trị - xă hội hiện nay. Tám đ̣i hỏi trong “văn kiện lịch sử” này có thể bị… lợi dụng để xuyên tạc, nguy hại cho việc bảo đảm quyền lănh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng ta, thành ra muốn chiến thắng trên “mặt trận tư tưởng”, tôi nghĩ, đảng ta nhất thiết phải lên tiếng.

Trong quá khứ, đảng ta đă từng vận dụng hết sức nhuần nhuyễn “hoàn cảnh lịch sử” để giải thích nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm của đảng ta đối với quốc gia, dân tộc, tại sao lần này, các đồng chí lại ngần ngại sử dụng “hoàn cảnh lịch sử” để đập tan “luận điệu của các thế lực thù địch, phản động” và ư kiến của các “phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị”? Chẳng lẽ các đồng chí cũng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” nên cũng chao đảo về… lập trường, thiếu kiên định về… tư tưởng?

***

“Yêu sách của nhân dân An Nam” (Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị. Cải cách nền pháp lư Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm pháp lư như người châu Âu. Xóa bỏ hoàn toàn những ṭa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam. Tự do báo chí và tự do ngôn luận. Tự do lập hội và hội họp. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật tại tất cả các tỉnh cho người bản xứ. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ) là yêu sách giữa phía bị trị với phía thống trị.

Cần phải tái khẳng định, chính quyền thực dân, phong kiến không bao giờ có thể sánh được với đảng ta - đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đến giờ này, phần tử nào thấy “Yêu sách của nhân dân An Nam” vẫn c̣n là mơ ước ngoài tầm với của các công dân Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam th́ phải đặt những phần tử đó vào nhóm cần… cưỡng bức giáo dục về tư tưởng.

Tuy nhiều người đă biết, Nguyễn Ái Quốc là tên chung của một nhóm các nhân vật lịch sử lừng danh như Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Chu Trinh, “bác” chỉ là giúp việc. Gần đây, do “các thế lực thù địch, phản động” và “những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị” có khuynh hướng khai thác tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc để so sánh với thực tế nước ta, đả kích đảng ta, tôi đề nghị đảng ta cần minh định, vai tṛ thật sự của “bác” trong giai đoạn ấy.

Chấm dứt lập lờ, xác định một cách rơ ràng, “bác” chỉ tạm ứng, xài đỡ tên Nguyễn Ái Quốc để bồi đắp sự nghiệp của “bác” trên con đường dẫn dắt đảng ta trở thành chính đảng duy nhất xứng đáng lănh đạo cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai, sẽ giúp chúng ta có thể phân tích sâu hơn để đồng chí, đồng bào thấy rằng, dù yêu nước, thương ṇi, Nguyễn Ái Quốc – do chỉ dính dáng chút ít tới “bác” - nên vẫn có những hạn chế về… nhận thức v́ chưa… “giác ngộ cách mạng”.

Không chỉ càng ngày càng nhiều đồng bào bị “các thế lực thù địch, phản động” kích động mà ngay cả các đồng chí cũng vậy. Cho dù đảng ta đă kỷ luật một số đồng chí như Chu Hảo, Trần Đức Anh Sơn,… nhưng theo tôi, rung như thế chưa đủ dọa… “khỉ”. Tôi tin, nỗ lực ngăn chặn t́nh trạng suy thoái về tư tưởng sẽ hiệu quả hơn nếu Ủy ban Kiểm tra của BCH TƯ đảng ta xem xét, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lư kỷ luật “bác” v́ vi phạm nhiều điều trong “19 điều đảng viên không được làm”.

Xử lư kỷ luật đảng viên theo các quy định của BCH TƯ đảng ta đă được áp dụng với hàng loạt đảng viên sau khi nghỉ hưu, không c̣n giữ bất kỳ chức vụ nào cả trong hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền để chứng tỏ “không có vùng cấm”, hà cớ ǵ chúng ta không áp dụng đối với “bác” để nỗ lực rung cây, thật sự đạt tác dụng dọa… “khỉ”, không để các “văn kiện lịch sử” ảnh hưởng tiêu cực tới sự tin yêu của nhân dân dành cho đảng ta.

Chưa kể xử lư kỷ luật “boác” sẽ giúp ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động”, “các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị” t́m cách khai thác những “văn kiện lịch sử” như “Yêu sách của nhân dân An Nam”, “Tuyên ngôn Độc lập” (4)… để chứng minh dân tộc ta đă bị đảng ta dùng chiêu bài “giành lấy chính quyền về tay nhân dân” lường gạt để trở thành chính đảng duy nhất, độc quyền lănh đạo toàn diện tại Việt Nam.
Sau vài thập niên máu chảy thành sông, xương chất thành núi, kết quả chỉ là: “Không có ǵ…”.

Nguy hiểm quá các tồng chí ạ!

RFA
TV


All times are GMT. The time now is 18:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.16211 seconds with 9 queries