VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Mobile News|Tin Di Động (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=177)
-   -   Samsung hạ giá "sập sàn" smarphone tháng 1/2019 (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1218757)

Romano 01-11-2019 04:53

Samsung hạ giá "sập sàn" smarphone tháng 1/2019
 
1 Attachment(s)
Mới đây Samsung đă công bố giá bán mới trong tháng 1/2019. Theo đó tất cả các ḍng điện thoại đều được hăng giảm giá mạnh nhằm kích thích người mua dịp Tết. Dưới đây là những thông tin chi tiết.

Trong tháng Giêng này, có rất nhiều smartphone Samsung được giảm giá bán khá hấp dẫn tại Việt Nam. Cụ thể:

Galaxy S9 Plus phiên bản 128GB: từ 24,49 triệu đồng xuống 20,99 triệu đồng.

Galaxy S9 Plus phiên bản 64GB: 23,49 triệu đồng xuống 19,99 triệu đồng.

Galaxy Note 8: 19,99 triệu đồng xuống 14,99 triệu đồng.

Galaxy S9: 19,99 triệu đồng xuống 12,49 triệu đồng.

Galaxy A8 Star: 12,59 triệu đồng xuống 8,99 triệu đồng.

Galaxy A8 Plus (2018): 11,99 triệu đồng xuống 9,49 triệu đồng.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1547182415

Galaxy A8 (2018): 10,99 triệu đồng xuống 7,89 triệu đồng.

Galaxy A7 (2018) phiên bản RAM 4 GB: 7,69 triệu đồng xuống 6,99 triệu đồng.

Galaxy A7 (2018) phiên bản RAM 6 GB: 8,99 triệu đồng xuống 7,99 triệu đồng.

Galaxy A6 Plus (2018): 8,29 triệu đồng xuống 5,99 triệu đồng.

Galaxy J6 Plus: 4,69 triệu đồng xuống 4,29 triệu đồng.

Galaxy A6 (2018): 5,49 triệu đồng xuống 4,19 triệu đồng.

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 1/2019:

Galaxy Note 9:

Phiên bản 128GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 28,49 triệu đồng.

Galaxy S9 Plus:

Phiên bản 128GB: 20,49 triệu đồng.

Phiên bản 64GB: 19,99 triệu đồng.

Galaxy Note 8: 14,99 triệu đồng.

Galaxy S9: 12,49 triệu đồng.

Galaxy S8 Plus: 17,99 triệu đồng.

Galaxy S8: 15,99 triệu đồng.

Galaxy A8 Star: 8,99 triệu đồng.

Galaxy A9 (2018): 12,49 triệu đồng.

Galaxy A8 Plus (2018): 9,49 triệu đồng.

Galaxy A8 (2018): 7,89 triệu đồng.

Galaxy A7 (2018)

Phiên bản RAM 4 GB: 6,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6 GB: 7,99 triệu đồng.

Galaxy J8: 6,29 triệu đồng.

Galaxy A6 Plus (2018): 5,99 triệu đồng.

Galaxy J7 Plus: 5,99 triệu đồng.

Galaxy A6 (2018): 4,19 triệu đồng.

Galaxy J6 Plus: 4,29 triệu đồng.

Galaxy J6

Phiên bản RAM 3 GB: 4,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4 GB: 4,59 triệu đồng.

Galaxy J4 Plus: 3,49 triệu đồng.

Galaxy J4: 3,49 triệu đồng.

Galaxy J4 Core: 3,09 triệu đồng.

Galaxy J2 Pro (2018): 2,99 triệu đồng.

Galaxy J2 Core: 2,39 triệu đồng.

Galaxy J2 Prime: 2,29 triệu đồng.


All times are GMT. The time now is 14:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.12900 seconds with 9 queries