VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   USA Video: Nhà Mỹ đắt quá ư? Đă có cách giải quyết, "căn nhà" mới chỉ có 15k $ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1260034)

Gibbs 07-11-2019 10:46

Video: Nhà Mỹ đắt quá ư? Đă có cách giải quyết, "căn nhà" mới chỉ có 15k $
 
1 Attachment(s)
Có quá nhiều giấy phép để Xây một căn nhà kiểu Mỹ ở Việt nếu làm đúng luật. Nhưng chắc chắn nếu kiểu nhà Trailer này th́ đơn giản hơn.

QueMe 07-11-2019 17:29

I'll buy two, one to live and the 2nd to party with friends.


All times are GMT. The time now is 10:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03524 seconds with 9 queries