VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Ai vô duyên (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1545703)

goodidea 11-23-2021 05:05

Ai vô duyên
 
1 Attachment(s)
Trên đời này có những chuyện vô duyên chưa từng thấy. Cũng như câu chuyện sau đây của :

Tôi bước vào pḥng vệ sinh để giải tỏa tâm trạng, bỗng từ pḥng wc bên cạnh có tiếng vọng ra " anh ở bên đó sao rồi?"
V́ lịch sự tôi đáp lại: " tôi vẫn ổn, c̣n cô?"

Cô gái trả lời;" em vẫn khỏe, anh đang làm ǵ bên đấy đấy", tôi thành thật trả lời :

"Tôi đang đi vệ sinh, c̣n cô", bỗng cô gái la lên: " thôi em cúp máy nha, có thằng cha điên nào ở pḥng bên cứ phá đám".

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 01:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03122 seconds with 9 queries