VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Ghi chú lai rai về lịch sử: CON SỐ "5" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1426964)

luyenchuong3000 01-13-2021 13:24

Ghi chú lai rai về lịch sử: CON SỐ "5"
 
3 Attachment(s)
A/ SOVIET: Nói về nước Nga Soviet/Liên bang Soviet (từ lúc thành lập năm 1917 kéo dài đến năm 1991), giới phân tích lịch sử ghi nhận cả thảy có 5 đời lănh đạo thực lực:
1) Vladimir Lenin: 1917-1922
2) Iosif Stalin: 1922-1953
3) Nikita Khruschev: 1953-1964
4) Leonid Brezhnev: 1964-1982
5) Mikhail Gorbachev: 1985-1991
(Ngoài ra, c̣n có 3 người nữa là: Malenkov xuất hiện - sau thời Stalin; Andropov và Chernenko - nối theo nhau sau thời Brezhnev nhưng đều vắn số. Cả 3 người này đều không đủ ghi "dấu ấn" thực thụ trong lịch sử)
Lenin khởi đầu và Gorbachev kết thúc, khép lại một ṿng sinh diệt. Tồn tại như vậy là 5 đời, 74 năm.
B/ CHINA: ở đây là nước "Cộng ḥa nhân dân Trung Hoa", bắt đầu vào tháng 10/1949 với sự lănh đạo của Mao Trạch Đông.
Cũng 5 đời lănh đạo:
1) Mao Trạch Đông: 1949-1976
2/ Đặng Tiểu B́nh: 1978-1992
3/ Giang Trạch Dân: 1992-2002
4/ Hồ Cẩm Đào: 2002-2012
5/ Tập Cận B́nh: 2012 đến nay (vẫn đang tại nhiệm)
(Ở đây lại có một sự trùng hợp: ngoài con số "5" kể trên, cũng c̣n có 3 người nữa. Đó là: Hoa Quốc Phong, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương. Tuy nhiên, người th́ thời gian ngắn không đủ ghi "dấu ấn" như Hoa Quốc Phong, c̣n Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương mang danh tổng bí thư nhưng quyền lực thực thụ chóp đỉnh nằm trong tay Đặng Tiểu B́nh).
* Soviet trải qua 5 ĐỜI lănh đạo // cả thảy 74 NĂM là phải măn hạn tồn tại trên trần thế!
* CHND Trung Hoa đến nay là đời lănh đạo thứ 5 (tổng cộng cũng 5 ĐỜI) // tồn tại cho đến cuối 2020 là 71 NĂM và mới dớm bước qua năm thứ 72 ..... ./.

OroValley 01-13-2021 13:38

C̣n tụi này sao mà dai dữ vậy?
Ho Chi Minh 1945-1969
Ton Duc Thang 1969-1980
Nguyen Huu Tho 1980-1981
Truong Chinh 1981-1987
Vo Chi Cong 1987-1992
Le Duc Anh 1992-1997
Tran Duc Luong 1997-2006
Nguyen Minh Triet 2006-2011
Truong Tan Sang 2011-2016
Tran Dai Quang 2016-2018
Dang Thi Ngoc Thinh 2018
Nguyen Phu Trong Chưa chết, chuẩn bị đi trong nay mai.....


All times are GMT. The time now is 01:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02800 seconds with 9 queries