VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Ít nhất 20.000 Vệ binh Quốc gia sẽ đảm bảo an ninh trong ngày nhậm chức (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1427046)

nangsom 01-13-2021 20:33

Ít nhất 20.000 Vệ binh Quốc gia sẽ đảm bảo an ninh trong ngày nhậm chức
 
1 Attachment(s)
Các viên chức thành phố cho biết thêm 5.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia có thể đến để hỗ trợ an ninh cho Ngày nhậm chức ở Washington, các viên chức thành phố cho biết hôm thứ Tư, điều này sẽ nâng tổng số lên ít nhất 20.000 người trong một bộ máy an ninh tập trung vào Điện Capitol.


Một viên chức quốc pḥng giấu tên b́nh luận về các cuộc thảo luận nội bộ nói rằng các viên chức Ngũ Giác Đài vẫn đang làm việc thông qua các kế hoạch cung cấp hỗ trợ an ninh bổ sung cho lễ nhậm chức.

Viên chức này nói rằng các cuộc thảo luận với các viên chức thành phố và liên bang về số lượng cuối cùng của Vệ binh Quốc gia sẽ được cử đến Washington vẫn đang ở giai đoạn dự kiến, khi các viên chức lên kế hoạch cho những ǵ cần thiết và tham gia các cuộc tập trận do Cơ quan Mật vụ dẫn đầu.

Hiện tại, các viên chức cho biết sẽ có 10.000 quân vào cuối tuần. Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong và xung quanh Điện Capitol sẽ được trang bị vũ khí, trong khi những người khác dự kiến ​​sẽ không mang vũ khí.

Các viên chức Bộ Quốc pḥng đang cố gắng thiết lập một kế hoạch phù hợp để ứng phó cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong lễ nhậm chức và tránh lặp lại nỗ lực nổi dậy hồi tuần trước tại Điện Capitol của Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia ban đầu được triển khai đến thủ đô từ bên ngoài Washington được điều động từ các đơn vị đặc biệt để huy động khẩn cấp trong thời gian ngắn, các viên chức quốc pḥng cho biết.

“Chúng tôi sẽ không rút quá nhiều vệ binh quốc gia khỏi các bang của họ, v́ vậy một quy tŕnh quản lư rủi ro rất tinh vi đang được tiến hành,” Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy nói với Washington Post hôm thứ Ba.

TH

wonderful 01-13-2021 20:37

An toàn trên xa lộ !!!

LangTu742010 01-13-2021 22:25

Thằng giáo chủ ma đầu làm hạ thấp giá trị nước Mỹ
Anh Hai về Dân Chủ, Tự Do Nhân Quyền mà ngày nay đem quân đóng ngay trong Quốc hội th́ chẳng ra thể thống ǵ cả
Cần phải truất phế tên giáo chủ ma đầu này càng sớm càng tốt

cha12 ba 01-13-2021 22:49

Quote:

Originally Posted by LangTu742010 (Post 4153347)
Thằng giáo chủ ma đầu làm hạ thấp giá trị nước Mỹ
Anh Hai về Dân Chủ, Tự Do Nhân Quyền mà ngày nay đem quân đóng ngay trong Quốc hội th́ chẳng ra thể thống ǵ cả
Cần phải truất phế tên giáo chủ ma đầu này càng sớm càng tốt

Nấy chuyện này để Quốc hôi họ lo.
Làm việc ǵ cũng theo Hiến pháp. Chứ không phải theo TIN VỊT muốn bắt ai th́ bắt.
Luật Mỹ phải có trát ṭa, án lịnh chứ không khơi khơi nay bắt ở biên giới Canada, mai bắt ở nhà, mốt quản chế...nước Mỹ không giống như xứ VC ngồi trong hang viết tin theo luật rừng VC


All times are GMT. The time now is 00:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04189 seconds with 9 queries