VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Năm 1876, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng gặp rắc rối (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1427048)

luyenchuong3000 01-13-2021 20:39

Năm 1876, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng gặp rắc rối
 
1 Attachment(s)
Năm 1876, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng gặp rắc rối, hết tháng Giêng mà vẫn chưa có tổng thống mới. Phe Cộng ḥa tố cáo phe Dân chủ gian lận bầu cử. Quốc hội phải thành lập một ủy ban điều tra, sau 23 ngày ủy ban kết luận ở 3 tiểu bang bị điều tra cả 2 bên đều có gian lận.
.
Gần hết tháng 2 vẫn bế tắc, Quốc hội căi nhau như mổ ḅ. Hải quân và Lục quân được điều về Washington DC.
.
Phe Dân chủ lợi thế hơn khi Hạ viện ra nghị quyết tuyên bố ứng cử viên Dân chủ Tilden là Tổng thống hợp pháp.
.
Nhưng rồi, đến ngày 4/3/1877 Hayes lại là Tổng thống, thực hiện lời hứa với phe Dân chủ, Hayes đă rút quân đội khỏi DC và các tiểu bang.
.
H́nh Tổng Thống Rutherford Hayes


All times are GMT. The time now is 02:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03294 seconds with 9 queries