VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Thiếm này ở taxas gian lận vụ bầu cử đă bị bắt nha bà con (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1427057)

luyenchuong3000 01-13-2021 21:13

Thiếm này ở taxas gian lận vụ bầu cử đă bị bắt nha bà con
 
1 Attachment(s)
Thiếm này ở taxas gian lận vụ bầu cử đă bị bắt nha bà conhttps://www.vietbf.com/forum/attachm...2&d=1610572389

luyenchuong3000 01-13-2021 21:14

Ủa ! Mấy bác Bush, Clinton, Mamọi sao im re kg dám chúc tụng cho Bại đần & Harris nhậm chức vậy ?
Sợ ǵ ?LÀM ĐÊN CỠ THỐNG ĐỐC.HẠ THƯỢNG NGHỊ SỸ RỒI MÀ DÍNH ĐẾN TỘI PHẢN QUỐC TH̀.THÔI RỒI.TIỀNTRẢM HẬU TẤU.MAI MỐT HẠ VIỆN HỌP TOÀN GHẾ KO

Anh Hai 01-13-2021 21:40

Nghe nói 50 tiểu bang sẽ xuống đường có vũ khí ngày 20 tháng 1 nếu tụi phản quốc nhậm chức..... t́nh h́nh giờ càng ngày biến động theo từng ngày...... sợ quá.

OroValley 01-13-2021 23:46

Quote:

Originally Posted by Anh Hai (Post 4153303)
Nghe nói 50 tiểu bang sẽ xuống đường có vũ khí ngày 20 tháng 1 nếu tụi phản quốc nhậm chức..... t́nh h́nh giờ càng ngày biến động theo từng ngày...... sợ quá.

Có ai biết Thịt lừa nấu món ǵ ngon? :nana:

anhhaila 01-14-2021 02:21

Quote:

Originally Posted by OroValley (Post 4153423)
Có ai biết Thịt lừa nấu món ǵ ngon? :nana:

Nấu Ragu
:eek::eek::eek:


All times are GMT. The time now is 12:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03372 seconds with 9 queries