VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin Xă Hội (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   CSVN thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1203985)

nguoiduatinabc 11-08-2018 15:33

CSVN thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam
 
1 Attachment(s)
Tại trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh B́nh Dương mới đây diễn ra buổi thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam (NVSVN). Chủ tịch Hiệp hội NVSVN là ông Lê Văn Hiệp, Giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp, B́nh Dương.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1541691171
Chủ tịch Hiệp hội NVSVN nhận hoa chúc mừng từ Bộ TN&MT.Qua phân tích thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại TP.HCM, B́nh Dương, Đà Nẵng… t́nh trạng nhà vệ sinh công cộng vừa thiếu lại bẩn. Hầu hết nhân viên phục vụ nhà vệ sinh công cộng hiện nay là những người lao động phổ thông, không qua trường lớp đào tạo kiến thức và nghiệp vụ, không dọn dẹp đúng cách, đúng giờ, không có những trang thiết bị hợp lư để làm việc.

Không chỉ vậy, mới đây Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) rà soát việc công bố mẫu nhà vệ sinh công cộng tiêu theo quy chuẩn để UBND các quận, huyện triển khai xây dựng đồng loạt.

V́ vậy việc thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh công cộng Việt Nam để tập hợp các công ty, cá nhân chung tay làm và thay mặt Nhà nước giám sát các hoạt động ở lĩnh vực này là rất cần thiết.

Để thành lập Hiệp hội, trước đó Ban vận động thành lập NSVVN đă chính thức nộp hồ sơ xin Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TM&MT) và nộp hồ sơ lên Bộ nội vụ công nhận, cho phép thành lập Hiệp hội NVSVN.

Ngày 3/5/2017, Bộ TN&MT có quyết định số 172/QĐ-BTNMT về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội NVSVN. Ngày 6/9/2018, Bộ trưởng Bộ nội vụ có quyết định số 2067/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội NVSVN.

Sáng nay (8/11) Bộ Nội vụ đă phối hợp với ban vận động thành lập Hiệp hội NVSVN công bố Quyết định thành lập Hiệp hội NVSVN.

Tham dự có đại diện lănh đạo Vụ địa phương 2, Văn pḥng Trung ương Đảng; lănh đạo Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT cùng các thành viên trong Ban vận động thành lập Hiệp hội NVSVN.

Cũng trong sáng nay, Hiệp hội NVSVN cũng đă tổ chức Đại hội bầu Ban chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư kư Hiệp hội với kết quả ông Lê Văn Hiệp (Giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp, B́nh Dương) là Chủ tịch Hiệp hội NVSVN.

Một trong những hoạt động chính của Hiệp hội là, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân về việc tầm quan trọng của nhà vệ sinh đối với đời sống. Nâng cao ư thức của cộng đồng trong việc giữ ǵn, bảo vệ môi trường tại nhà vệ sinh...

nangsom 11-08-2018 17:12

Sau khi thành lập Hiệp hội NVSVN. (Nờ Vờ Sờ Vờ Nờ)

Tiếp theo họ sẽ tiếp tuc thành lập hội Rút hầm cầu Việt Nam (Rờ Hờ Cờ Vờ Nờ) nữa chứ?

koorlie 11-08-2018 17:59

Quote:

Chủ tịch Hiệp hội NVSVN là ông Lê Văn Hiệp, Giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp
Dóc! Chủ tịch hội Nhà Vệ Sinh th́ phải nằm trong nhà vệ sinh mới đúng!


nangsom 11-08-2018 18:38

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3536929)
Dóc! Chủ tịch hội Nhà Vệ Sinh th́ phải nằm trong nhà vệ sinh mới đúng!


:eek: :) :handshake: :hafppy:

bs098 11-09-2018 01:49

Dân nghèo cứ phải nai lưng đóng thuế cho chính phủ cấp tiền nuôi mấy cái hội vớ vẩn này.


All times are GMT. The time now is 10:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.11738 seconds with 9 queries