VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Computer News|Tin Vi Tnh (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=180)
-   -   Facebook sẽ cho người dng xo tin nhắn đ gửi trong Messenger (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1203988)

nguoiduatinabc 11-08-2018 15:48

Facebook sẽ cho người dng xo tin nhắn đ gửi trong Messenger
 
1 Attachment(s)
Trước đy tin nhắn Facebook đ gửi đi rồi th khng thể xo được. Sắp tới Facebook sẽ cho php người dng xa cc tin nhắn đ gửi đi trong vng 10 pht sau khi gửi.
http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1541692126

Người dng Twitter @mattNavarra pht hiện tnh năng mới của Messenger được liệt k trong ghi ch sắp ra mắt trong Messenger cho iOS phin bản 191.0. WhatsApp, một ứng dụng chat khc của Facebook, cho thời hạn tối đa để xa tin nhắn sau khi gửi l 1 tiếng, do đ thời hạn 10 pht của Messenger dường như qu ngắn. Tuy nhin, n cn tốt hơn l Facebook khng cho bạn thời gian để sửa sai.

Tnh năng xa tin nhắn đ gửi trn Facebook đ được đề cập từ thng 4 sau khi Facebook thừa nhận mạng x hội ny từng m thầm xa tin nhắn của CEO Mark Zuckerberg. N cũng được pht hiện lần đầu vo thng 10 khi đang thử nghiệm.


All times are GMT. The time now is 13:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.11000 seconds with 9 queries