VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Ứng cử viên Johnny Lee bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên nghị viên khu vực 7, San Jose, v́ không (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=745995)

Hanna 03-12-2014 16:09

Ứng cử viên Johnny Lee bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên nghị viên khu vực 7, San Jose, v́ không
 
1 Attachment(s)
Sau thủ tục này, các ứng cử viên sẽ đóng tiền lệ phí để có tên trong danh sách bầu phiếu ngày 3 tháng 6 tới. Ls Tâm Nguyễn cho biết nếu ông ta và một ứng cử viên gốc Việt nào khác vào được ṿng chung kết, th́ ông ta sẽ ngừng vận động tranh cử v́ bảo đảm chiếc ghế này sẽ thuộc về người gốc Việt.

Cali Today News – Như chúng ta đều biết, một trong những thủ tục tranh cử là các ứng cử viên phải nộp Nomination Petition, có nghĩa là phải có đủ 50 chữ kư hợp lệ của cử tri trong khu vực để tiến cử ứng cử viên ra tranh cử trong kỳ bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 6 tới.

Kết qủa của Nomination Petition cho thấy rằng có 4 ứng cử viên đă được “qualified” (hội đủ tiêu chuẩn/hợp lệ) để ra tranh cử nghị viên khu vực 7, gồm Maya Esparza, Vân Lê, Tâm Nguyễn và Bữu Thái. Các ứng cử viên gốc Mỹ La Tinh chỉ c̣n một người và cộng đồng người Việt gồm 3 người.

Theo t́m hiểu riêng của chúng tôi, ứng cử viên Johnny Lee bị loại v́ thiếu 3 chữ kư để có đủ 50 chữ kư hợp lệ.

http://luyenchuong.com/forum/attachm...1&d=1394640569
Ứng cử viên Johnny Lee (phải) đă sớm bị loại. Photo courtesy: Nguyễn Dương

Sau thủ tục này, các ứng cử viên sẽ đóng tiền lệ phí để có tên trong danh sách bầu phiếu ngày 3 tháng 6 tới.

Ls Tâm Nguyễn cho biết nếu ông ta và một ứng cử viên gốc Việt nào khác vào được ṿng chung kết, th́ ông ta sẽ ngừng vận động tranh cử v́ bảo đảm chiếc ghế này sẽ thuộc về người gốc Việt.

Cô Cẩm Vân th́ cho rằng việc không hội đủ tiêu chuẩn của Johnny Lee là một bất ngờ cho cô, nhưng hy vọng rằng các ứng cử viên gốc Việt khác sẽ có nhiều cơ may hơn để giành chiếc chế nghị viên quận 7 cho nhiệm kỳ tới.

Sau thủ tục Nomination Petition, số ứng cử viên đă giảm xuống từ 8 c̣n 4 trong cuộc chạy đua vào chức nghị viên quận 7.

Nguyễn Dương

WildCatAZ 03-12-2014 16:13

:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 20:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.60111 seconds with 9 queries