VietBF
Page 1 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   VN Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng, say nắng, xuất huyết năo, liệt nữa người, nguy cơ nằm giường hàng tháng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1237201)

Gibbs 04-15-2019 07:50

Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng, say nắng, xuất huyết năo, liệt nữa người, nguy cơ nằm giường hàng tháng
 
2 Attachment(s)
Vào ngày 14 tháng 4, 2019, tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đă lên máy bay về Sài G̣n sau khi bị đột quỵ ở Kiên Giang. Ông Trọng đă được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Theo tin hành lang từ các nhân viên bệnh viện có hàng chục xe biển xanh (blue) tới viện, ông Nguyễn Phú Trọng được đi cấp cứu.

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555314596


https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555314596
Hiện tại chưa có thông tin chính thức từ Nhà Nước. Tuy nhiên theo quan sát của một số nhân viên y tế cho biết ông Nguyễn Phú Trọng bị say nắng tại Kiên Giang và xuất huyết năo đột quỵ. Theo đó ông đang bị liệt nửa người bên trái và nằm giường ít nhất một tuần nhưng có thể lên tới hàng tháng, tùy thuộc vào diễn biến sức khỏe trong thời gian tới.

Nguồn: Bệnh Viện Chợ Rẫy


thangtram 04-15-2019 10:09

Đây là thời điểm thích hợp nhất để Tập cặn Bă đưa bộ hạ hoặc Lê chiêu Thống@2019 made in China sang và thúc đẩy các ư đồ chiếm luôn VN cho gọn, từ đây đến 2025 cũng chẳng c̣n bao xa...Đă bắt đầu từ an ninh internet, giờ là đặc khu vv...họ Tập đang mơ ngày -nhờ các đặc khu ở Lào, Cambodge và VN- thành lập khối Đông Dương (Indochina) như Pháp ngày xưa...Dân VN đi nhậu với lẫu Thái lan nữa rồi...

daibac5656 04-15-2019 11:00

Lũ ba-que bay dày công hăn mă tuyên truyền là đất VN đă thuộc về chệt, đă tung hô hoàng đế Tập từ 45 năm nay th́ nghe được mấy thứ tin vịt này chắc lập đàn tạ ơn trời đất lạy lục lũ chệt giống như hồi năm 1979 đầy khu cống rănh Cali đấy nhỉ?


Tiên sư cha bay, lũ ba-que hèn mạt!

QueMe 04-15-2019 12:05

"... nhân viên y tế cho biết ông Nguyễn Phú Trọng bị say nắng tại Kiên Giang và xuất huyết năo đột quỵ"

"say nắng" my @ss! It's a "serious" stroke due to blood clogs in the arteries causing him paralyzed half of his body! I'll bet you that he can't even talk straight now but stuttering like a stupid kid! At his age (75+) he has no ways to recover as a normal person within the next 5 years!

He must step down so other talent official personnel can begin leading the country to the right direction. Of course, Dumb Phuck @ssh.le is not qualified!

Just hope for the best! VN could make a new chapter in the history with a R.E.V.O.L.U.T.I.O.N today!

FREEDOM at last?
:eek:

nhattran03 04-15-2019 13:15

Cộng sản th́ thằng nào lên củng y vậy thôi,nghe đồn anh ba ra chiêu làm anh lú liệt nữa người nên không thể vừa tbt vừa ct nước. Báo chí trong nước im re và anh niễn đang cực kỳ vui sướng khi nhận tin này khi đi ăn xin nước ngoài. Tao phải về gấp.

tacrang 04-15-2019 18:44


tacrang 04-15-2019 18:50

https://i.postimg.cc/fbHp5X7X/570769...90375936-n.jpg

tucodien 04-17-2019 03:40

vơ sĩ Đầu Bạc đă bị knockout.
75 tuổi bị đấm xuất huyết nảo th́ coi như gục tùng
nhưng hắn sẽ không dễ ra đi nhẹ nhàng như thế
hắn sẽ bị nằm một chổ, ăn một chổ, ị một chổ đái 1 chổ...ít nhất cũng phải 2-3 năm rồi mới đi
Theo Chùa 3 Sao Vàng th́
hồn thiêng sông núi những oan hồn bị chúng bức tử sẽ trở về đ̣i nợ .

nangsom 04-17-2019 11:11

cầu mong sao cho bọn lảnh đạo thường bị...say nắng...

QueMe 04-17-2019 12:49

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3627522)
cầu mong sao cho bọn lảnh đạo thường bị...say nắng...

bị...say nắng... như Bí Tịch Trọng lú? :eek: :hafppy: :hafppy: :hafppy:


All times are GMT. The time now is 22:38.
Page 1 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04216 seconds with 9 queries