VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   TRUYÊN THÔNG “FAKE NEWS” VÀ “TOÀN CẦU HOÁ” (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1930853)

luyenchuong3000 07-04-2024 21:10

TRUYÊN THÔNG “FAKE NEWS” VÀ “TOÀN CẦU HOÁ”
 
1 Attachment(s)
Nhiều người vẫn c̣n u mê v́ họ bị truyền thông tuyên truyền láo từ rất lâu nhất là “đảng DC là đảng của người nghèo ngược lại đảng CH đại diện cho nhà giàu, đảng DC mới đem lại tự do dân chủ ngược lại đảng CH là độc tài bla, bla, bla…” Từ rất lâu chính sách mị dân của đảng DC cũng như cộng sản đă thành công. Không ít người lớn tuổi đă mở mắt nhưng giới trẻ vẫn c̣n bị chúng lừa bao gồm thế hệ thứ hai, thứ ba của người tị nạn cộng sản VN. Hiện nay nhiều đài TV của người tị nạn mà hầu hết ở California tiêu biểu nhất là đài SBTN vẫn chống ông Trump kịch liệt. Và dĩ nhiên rất nhiều người nói “không tin truyền thông th́ tin ai”. Mặc dù các đài truyền thông MSM như CNN đă quay ngược 180 độ sau vụ tranh luận ngày 27 tháng 6 nhưng họ rất ma mănh v́ họ thích nói láo hơn nói thật. “Quỷ Satan không thể bỏ đao để thành Phật”. Họ muốn dẫn dắt dư luận theo quyền lợi của bọn tài phiệt. Hy vọng ông Trump thắng cử kỳ này th́ chủ trương “globalism” thoát thai từ chủ nghĩa cộng sản mới tạm thời bị chặn đứng và truyền thông “fake news” mới bớt hung hăng.
LM (July 4/2024)

anhhaila 07-04-2024 23:43

Bọn truyền thông thổ tả luôn luôn có hai mặt , chống Trump dùng fake news , chống Biden chúng dùng f$ck news.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 07-05-2024 20:52

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4927218)
Bọn truyền thông thổ tả luôn luôn có hai mặt , chống Trump dùng fake news , chống Biden chúng dùng f$ck news.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-iAll times are GMT. The time now is 18:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04416 seconds with 9 queries