VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Ngày này bốn năm trước (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1930856)

luyenchuong3000 07-04-2024 21:45

Ngày này bốn năm trước
 
1 Attachment(s)
Rachel Hill bảo vệ đứng lên cho Quốc ca khi phần c̣n lại của những ngôi sao đỏ Chicago được quỳ gối. Bạn nên tôn trọng cờ và quốc ca bằng cách đứng lên. Cô ấy nói "Tôi chọn đứng vững v́ lá cờ vốn có ư nghĩa ǵ đối với các thành viên trong gia đ́nh quân đội của tôi và tôi. "
Đội bóng đá Chicago Red Stars quyết định đầu gối trước trận đấu với Washington Spirit, nhưng Rachel Hill đă trở thành một trận đấu cực mạnh bốn năm trước v́ quyết định đứng trong suốt quốc ca.
Đây là trong thời gian diễn ra các cuộc bạo động của George Floyd và Hill đă giải thích quyết định của cô ấy bằng cách nói "Tôi hỗ trợ 100% đồng nghiệp trong việc phản đối phân biệt chủng tộc". Cô nhấn mạnh rằng "Khi tôi đứng lên cho quốc ca, đây là một quyết định không dễ dàng đến hoặc không có suy nghĩ sâu sắc.
"Trước khi tṛ chơi, tôi đă bị xé nát hoàn toàn để làm ǵ. Tôi đă nói chuyện với bạn bè, gia đ́nh và đồng đội - của tất cả các chủng tộc, tôn giáo và nền tảng - với hy vọng hướng dẫn. Tôi chọn đứng vững v́ lá cờ vốn có ư nghĩa ǵ đối với các thành viên trong gia đ́nh quân đội của tôi và tôi. . . Cuối cùng, tôi muốn sống thật với chính ḿnh. "
Chanel Rion tại OANN đă trả lời "Tôi hiện đă có một cầu thủ yêu thích mới. "
The Daily Caller nói "Chúng tôi hiện đang ở thời điểm ở Mỹ nếu bạn đứng và không chịu đầu gối, th́ bạn phải giải thích.
"Hill hoàn toàn không có ǵ để giải thích hoặc xin lỗi. Ở đất nước này, hăy tôn trọng cờ và quốc ca bằng cách đứng lên. "
https://www.vietbf.com/forum/attachm...7&d=1720129503

Four years ago today
Rachel Hill Defends Standing For The National Anthem As The Rest Of The Chicago Red Stars Kneeled. You should respect the flag and the national anthem by standing. She says "I chose to stand because of what the flag inherently means to my military family members and me."

The Chicago Red Stars soccer team decided to take a knee prior to a game against the Washington Spirit, but Rachel Hill went ultra-viral four years ago for deciding to stand during the national anthem.
This was during the time of the George Floyd riots and Hill explained her decision by saying "I 100% support my peers in opposing racism". She emphasized that "When I stood for the national anthem, this was a decision that did not come easily or without profound thought.
"Before the game, I was completely torn on what to do. I spoke with friends, family and teammates — of all races, religions and backgrounds — with the hope of guidance. I chose to stand because of what the flag inherently means to my military family members and me. . . In the end, I wanted to be true to myself."
Chanel Rion at OANN responded "I now have a new favorite soccer player."
The Daily Caller said "We’re now at the point in America where if you stand and don’t take a knee, then you have to explain yourself.
"Hill has absolutely nothing to explain or apologize for. In this country, you should respect the flag and the national anthem by standing."

anhhaila 07-04-2024 23:40

Đạo quỳ làm nhục nhả cho đất nước Hoa Kỳ.

:mad::mad::mad::mad::mad:

phokhuya 07-05-2024 04:27

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4927214)
Đạo quỳ làm nhục nhả cho đất nước Hoa Kỳ.

:mad::mad::mad::mad::mad:

Người da đen 4 năm trước được Biden quỳ lạy bầu cho tôi. Bây giờ đến dân da đen quỳ lạy lại bảo mày làm ơn biến mất giùm.:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

NguoiTânĐinh 07-05-2024 11:56

Nước Mỹ trong tay thằng Đần th́... ĐM dân Mỹ đa số đéo đần mới lạ... Bravo, Rachel!


All times are GMT. The time now is 19:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04618 seconds with 9 queries