VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   HOA KỲ TIN MỚI NHẤT: (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1931696)

luyenchuong3000 07-07-2024 13:47

HOA KỲ TIN MỚI NHẤT:
 
1 Attachment(s)
TIN MỚI NHẤT: Đảng Cộng ḥa tại Hạ viện giới thiệu Đạo luật SAVE, đảm bảo chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1720360031

phokhuya 07-07-2024 15:50

Đảng Lừa khốn kiếp sẽ thưa Hạ Viện về tội "Kỳ Thị".:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

NguoiTânĐinh 07-07-2024 16:04

Hợp lí hợp lẽ; chứ đâu có thể nào để cho mấy cái xác (corpses) chọn Tổng Thống được bay. Chẳng nhẽ mấy thứ này cũng cần phải "dạy" sao chứ.... Mẹ kiếp...


All times are GMT. The time now is 14:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04396 seconds with 9 queries