VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Traveling | Du Lịch (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=188)
-   -   4 đối tượng bị tạm hoăn xuất cảnh do nợ thuế (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1932434)

june04 07-09-2024 13:28

4 đối tượng bị tạm hoăn xuất cảnh do nợ thuế
 
1 Attachment(s)
Thông tin tạm hoăn xuất cảnh do nợ thuế có thể khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng về việc ảnh hưởng đến lịch tŕnh cá nhân đă sắp xếp. Tuy nhiên, việc tạm hoăn xuất cảnh này không áp dụng với tất cả những người đang nợ thuế. Theo Tổng cục Thuế, tạm hoăn xuất cảnh chỉ thực hiện với những cá nhân ra nước ngoài rất lâu mới quay trở lại Việt Nam hoặc không quay trở lại do nguy cơ không thu hồi được nợ thuế.

Trả lời báo chí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định việc tạm hoăn xuất cảnh với cá nhân, pháp nhân được thực hiện theo quy tŕnh chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Ông cho biết, không phải tất cả các các nhân nợ thuế đều bị tạm hoăn xuất cảnh. Biện pháp này chỉ áp dụng với một số ít đối tượng nhất định.

Ông Đặng Ngọc Minh chỉ ra những trường hợp bị hoăn xuất cảnh do nợ thuế bao gồm:

- Những cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức mà doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thuế;

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài c̣n nợ thuế;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

- Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mới bị tạm hoăn xuất cảnh.

Theo quy định của pháp luật, người dân có nhu cầu đi nước ngoài để du lịch, tham dự hổi thảo, hội nghị, chữa bệnh, thăm thân... th́ trường hợp nợ thuế vẫn được xuất cảnh b́nh thường. Việc tạm hoăn xuất cảnh chỉ thực hiện với các các nhân ra nước ngoài rất lâu mới quay trở lại Việt Nam hoặc không quay trở lại Việt Nam dẫn tới nguy cơ không thu hồi được nợ thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt vi phạm hành chính thuế cao.

Với các trường hợp nợ thuế bị tạm hoăn xuất cảnh như đă nêu ở trên, nếu có bảo lănh về tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phát và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước th́ cá nhân đó vẫn có thể xuất cảnh.

Trường hợp người nộp thuế được bảo lănh về tiền thuế nợ nhưng không nộp đúng thời hạn, bên đứng ra bảo lănh sẽ phải chịu trách nhiệm nộp khoản thuế nợ. Hết thời hạn nộp thuế nợ theo văn bản chấp thuận của cơ quản quản lư thuế mà người nộp thuế vẫn chưa nộp đủ số thuế nợ vào ngân sách nhà nước th́ bên bảo lănh không thực hiện nghĩa vụ sẽ bị cưỡng chế đối với số tiền trong phạm vi bảo lănh.

Việc tạm hoăn xuất cảnh với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được thực hiện như sau: Cơ quan thuế rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân. Cơ quan thuế trực tiếp với người nộp thuế lập danh sách cá nhân thuộc trường hợp bị tạm hoăn xuất cảnh và lập văn bản gửi cơ quan quản lư xuất nhập cảnh, gửi cho người nộp thuế biết để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Cơ quan quản lư xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện việc tạm hoăn xuất cảnh theo quy định và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lư xuất nhập cảnh ngay trong ngày nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân đă hoàn thành nghĩa vụ nộp thế, trong ṿng 24 giờ làm việc sau khi hoàn tất việc nộp thuế nợ, cơ quan quản lư thuế phải ban hành văn bản hủy bỏ việc tạm hoăn xuất cảnh gửi tới cơ quan quản lư xuất nhập cảnh để thực hiện việc hủy bỏ tạm hoăn xuất nhập cảnh đối với cá nhân theo quy định.


All times are GMT. The time now is 17:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04619 seconds with 9 queries