VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   ĐẠO VỢ CHỒNG (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1932612)

troopy 07-10-2024 02:02

ĐẠO VỢ CHỒNG
 
1 Attachment(s)
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1720576936
Cuộc sống vợ chồng là chung sống, là yêu thương, là hạnh phúc, là ḥa quyện.
Để đạt được điều đó cần phải hiểu rơ nhu cầu sống của nhau. Qua hơn 50 năm chung sống, tôi rút có 7 nguyên tắc quan trọng chính cần lưu tâm
1. Ba nhu cầu chính của chồng
- Được kính trọng;
- Được dịu dàng;
- Được ủng hộ, thừa nhận, và thấu hiểu.
2. Ba nhu cầu chính của vợ
- Được cảm giác an toàn;
- Được cảm giác lăng mạn;
- Được quan tâm, chăm sóc và cảm thông.
3. Ba "Nhiều" cho 2 vợ chồng
- Quan tâm đến nhau nhiều hơn;
- T́m được nhiều ưu điểm của nhau;
- Nói nhiều chuyện tích cực với nhau.
4. Ba "Ít" cho 2 vợ chồng
- Ít phàn nàn;
- Ít chỉ trích;
- Ít hiểu lầm.
5. Bốn "Điều" cho 2 vợ chồng
- Nghĩ về điều tốt của nhau;
- Tán thưởng sở trường của nhau;
- Thông cảm điều khó xử của nhau;
- Bao dung khuyết điểm của đối tác.
6. Bốn "Câu" cửa miệng hàng ngày cho 2 vợ chồng
- Xin lỗi, anh/em sai rồi!
- Em/anh tin tưởng anh/em!
- Em/anh vinh dự và tự hào về anh/em !
- I love you!
7. Những điểm chung trong đời sống 2 vợ chồng
- Cùng mục tiêu phấn đấu;
- Cùng một môi trường sống;
- Cùng mối quan tâm về cuộc sống;
- Có cùng những người bạn.
- Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có ḥa thuận hay bất ḥa.
- Nhà là nền móng và linh hồn của cuộc đời 1 đôi vợ chồng viên măn.
- Sức mạnh vĩ đại nhất của đời sống vợ chồng là t́nh yêu, vũ khí mạnh nhất của đời sống vợ chồng là thuận vợ thuận chồng!
***
Đạo vợ chồng học cả đời cũng không hết!.
Cách vợ chồng ăn ở với nhau tạo hạnh phúc cả đời vẫn phải tiếp tục học.
Cho nên, bất luận bạn đă kết hôn hay chưa, cũng nên suy ngẫm, nhằm có 1 tổ ấm bền vững, hạnh phúc, đầy năng lượng!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 20:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04757 seconds with 9 queries