VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Feed Back | Góp Ư (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Nên có thêm Section "BẠN ĐỌC ĐÓNG GÓP" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1269305)

myha 08-15-2019 17:30

Nên có thêm Section "BẠN ĐỌC ĐÓNG GÓP"
 
Nên có thêm Section "BẠN ĐỌC ĐÓNG GÓP" để các members có thể post những "hỉ, nộ ái, ố" t́nh cờ gặp trong cuộc sống riêng tây, nhất là những thứ làm họ thấy thú vị và muốn chia sẻ.

QSold 08-19-2019 06:00

Sẽ xem xét đề nghị và mở thêm box mới Bạn đọc đóng góp.
Thank you

maroc 08-19-2019 18:56

Quote:

Originally Posted by QSold (Post 3716683)
Sẽ xem xét đề nghị và mở thêm box mới Bạn đọc đóng góp.
Thank you

Cần ǵ phải "xem" với "xét" một cái đơn giản như thế, chỉ cần vài giây suy nghĩ. C̣n cái "Rao Vặt" vớ vẩn thế kia cũng để "trụ" cả bao nhiêu năm mà cũng không dám đơn giản (lại đơn giản nữa) dẹp đi cho đỡ ngứa mắt. Đúng không?

Thật là lề mề, chậm chạp, không hữu hiệu, chỉ lo làm chuyện bao đồng, chả ra đâu vào đâu.

MỹGốcSauRieng 08-28-2019 20:44

Quote:

Originally Posted by myha (Post 3714212)
Nên có thêm Section "BẠN ĐỌC ĐÓNG GÓP" để các members có thể post những "hỉ, nộ ái, ố" t́nh cờ gặp trong cuộc sống riêng tây, nhất là những thứ làm họ thấy thú vị và muốn chia sẻ.

Xin can nha...
Lũ vietbf này th́ 90% viết tiếng Việt không rành, sai chính tả bét bèn ben, câu văn th́ thiếu trước hụt sau.. mà "chia" với "sẻ" cái nỗi ǵ trời? Thôi th́ chuyện đứa nào đứa đó giữ riêng cho bay nghe đi, không cần kể lể.... kẻo đứng tim hết. Hehehe....

hmta1982 09-01-2019 17:34

Quote:

Originally Posted by MỹGốcSauRieng (Post 3723028)
Xin can nha...
Lũ vietbf này th́ 90% viết tiếng Việt không rành, sai chính tả bét bèn ben, câu văn th́ thiếu trước hụt sau.. mà "chia" với "sẻ" cái nỗi ǵ trời? Thôi th́ chuyện đứa nào đứa đó giữ riêng cho bay nghe đi, không cần kể lể.... kẻo đứng tim hết. Hehehe....

Đừng nói bạn xài chữ "Xẽ" mới đúng nhen :D

myxuan 09-01-2019 20:21

"MỹGốcSauRieng"

Tên bạn thúi quá trời !!!

MỹGốcSauRieng 09-08-2019 01:01

Quote:

Originally Posted by hmta1982 (Post 3725715)
Đừng nói bạn xài chữ "Xẽ" mới đúng nhen :D

Mày muốn viết chữ nớ ra sao th́ cứ việc; chứ tao làm ǵ có th́ giờ mà "dạy dỗ" cho mày mậy? Hehehehehehe......

hmta1982 09-09-2019 19:50

Quote:

Originally Posted by MỹGốcSauRieng (Post 3729874)
Mày muốn viết chữ nớ ra sao th́ cứ việc; chứ tao làm ǵ có th́ giờ mà "dạy dỗ" cho mày mậy? Hehehehehehe......

:hafppy: :hafppy: :hafppy:
Àh ha ... có thêm 1 con KHỉ đòi làm người :nana: :nana: :nana:

MỹGốcSauRieng 09-23-2019 00:28

Quote:

Originally Posted by myxuan (Post 3725754)
"MỹGốcSauRieng"

Tên bạn thúi quá trời !!!

Tao thiệt t́nh không nghĩ mày ngu hay đần độn ǵ mà cho "SauRieng" là thúi... Hahahahaha....

myxuan 09-23-2019 02:48

Quote:

Originally Posted by MỹGốcSauRieng (Post 3740249)
Tao thiệt t́nh không nghĩ mày ngu hay đần độn ǵ mà cho "SauRieng" là thúi... Hahahahaha....

Tư cách của bạn thúi như tên của bạn.

Không dám nói với bạn nửa. Bye !Bye ! Bye!


All times are GMT. The time now is 22:20.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.15296 seconds with 9 queries