VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Cc ch km qu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1252138)

hoanglan22 06-12-2019 04:58

Cc ch km qu
 
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1560315411

B gi đi bộ trn phố, nghe tiếng nổ, liền hỏi ch Cng An:

- Tiếng nổ g thế chu ơi?

- Dạ, tiếng sng đại bc b ạ!

- Sao m nhiều thế?

- Bắn 21 pht b ạ, ng Tập Cận Bnh sang Việt Nam.

B gi phn nn:
- Bộ đội by giờ bắn km qu, đến 21 pht đại bc m chưa giết được thằng họ Tập!

Tn cng an .........

Phuoc63 06-12-2019 18:59

:thankyou::handshake::):):)

04OCEAN 06-12-2019 19:38

nghĩ hay .khen

oldretiresoon 06-12-2019 22:53

Ba nầy hay, cho bc 5 sao.


All times are GMT. The time now is 11:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.22017 seconds with 9 queries