VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Video: Cảnh sát bắn hơi cay trong cuộc biểu t́nh chống dự luật dẫn độ về Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1252194)

nguoiduatinabc 06-12-2019 09:32

Video: Cảnh sát bắn hơi cay trong cuộc biểu t́nh chống dự luật dẫn độ về Trung Quốc
 
3 Attachment(s)
Cuộc biểu t́nh phản đối dự luật dẫn độ về Trung Quốc tiếp tục diễn ra vào ngày 12/06/2019. Cảnh sát bắn hơi cay, đạn cao su, bom ngạt vào người biểu t́nh. Cũng có tin đồn các nhà lập pháp ủng hộ Bắc Kinh đang đi trên xe cảnh sát để tiến vào ṭa nhà lập pháp theo lối bí mật, thay v́ đi theo lối hiện tại đă bị người biểu t́nh chặn.
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1560331893

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1560331893

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1560331893

dingdon 06-12-2019 10:00

Dân HK phải lên sách lượt dùng bom xăng nếu bị cảnh sát HK đàn áp. Cảnh sát HK bây giờ không phải là cảnh sát HK nguyên thuỷ. Đây là lính trung cọng từ đại lục đến để đàn áp dân HK. Cố lên dân HK v́ TỰ DO.

QueMe 06-12-2019 10:42

It's simple! Hong Kongers rise up for their Freedom and their rights to live Free from Communist, dictator, authoritarian Chinese regime!

You are not alone. We are with you. We stand by you! Let's make history, today!


All times are GMT. The time now is 11:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.14414 seconds with 9 queries