VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Khoảnh khắc tinh tinh mẹ vỡ a, m chặt con vo lng sau khi nhận ra b con cn sống (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1707577)

TinNhanh247 11-24-2022 02:59

Khoảnh khắc tinh tinh mẹ vỡ a, m chặt con vo lng sau khi nhận ra b con cn sống
 
1 Attachment(s)
Khoảnh khắc tnh mẫu tử thing ling khi cnh tay b bất chợt giơ ln v tinh tinh mẹ vội m chặt con vo lng khiến người xem khng khỏi xut xoa, cảm động.


Mới đy đoạn clip ghi lại cuộc đon tụ đầy cảm xc của hai mẹ con nh tinh tinh ở sở th Kansas, Mỹ đ khiến nhiều người xem khng ngừng xc động.

Được biết, đy l lần đầu tin tin tinh tinh mẹ Mahale m con mới cho đời của mnh. V tinh tinh mẹ gặp biến chứng trong khi sinh, phải đưa đi mổ khẩn cấp, nhn vin y tế đ đưa tinh tinh mẹ vo khu vực ring. Trong khi đ b tinh tinh con cũng gặp kh khăn khi thở nn được đưa vo phng chăm sc đặc biệt, gip trợ thở.

Phải đến 2 ngy sau, tinh tinh mẹ mới được đến gặp con. Đoạn clip cho thấy cảm xc đặc biệt của tinh tinh mẹ. Ban đầu mới tiến vo phng, tinh tinh mẹ buồn b, cử chỉ từ từ, cho thấy n đang lo lắng. Tuy nhin sau đ cảm xc của tinh tinh mẹ đ thay đổi, chuyển sang hạnh phc đến vỡ a khi nhận ra con của n vẫn cn sống. Khoảnh khắc tnh mẫu tử thing khi cnh tay b bất chợt giơ ln v khỉ mẹ vội vng m chặt con vo lng khiến ai nấy xc động.


B tinh tinh con mới cho đời l một c thể đực, c tn l Kucheza, c nghĩa l "chơi" trong tiếng Swahili. Hai mẹ con ở lại chuồng ring để nghỉ ngơi bn trong sở th Kansas.

Đoạn clip ghi lại cuộc đon tụ đầy cảm xc của hai mẹ con tinh tinh được sở th đăng tải với dng trạng thi: Cho đn sự ra đời của tinh tinh đực Kucheza.

Sở th ở Sedgwick l một tổ chức phi lợi nhuận, l nơi sinh sống của 3.000 c thể động vật thuộc gần 400 loi.


All times are GMT. The time now is 09:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03463 seconds with 9 queries