VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Khng chịu nộp tiền bảo k cho cng an Việt Cộng, một băng đảng bun ma ty Trung Cộng bị tm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1231790)

Gibbs 03-21-2019 02:36

Khng chịu nộp tiền bảo k cho cng an Việt Cộng, một băng đảng bun ma ty Trung Cộng bị tm
 
2 Attachment(s)
Khng chịu nộp tiền bảo k cho cng an Việt Cộng, một băng đảng bun ma ty Trung Cộng bị tm. 20/3/2019, Bộ Cng an bắt một xe bn tải đầy ắp ma ty gần 500 kg tại Bnh Hưng Ha B, Q.Bnh Tn (TP.HCM). Đến hơn 18 giờ chiều 20.3, lực lượng chức năng đ tạm giữ 11 nghi can, trong đ 8 nghi can người Trung Quốc.

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553135766

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553135766


All times are GMT. The time now is 09:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.17348 seconds with 9 queries