VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   CỤ BIDEN TIẾP TỤC BIỂU DIỄN MÀN… ‘NÓI NHẦM’. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1464841)

hoanglan22 05-12-2021 03:12

CỤ BIDEN TIẾP TỤC BIỂU DIỄN MÀN… ‘NÓI NHẦM’.
 
1 Attachment(s)
Trong một bài diễn văn đọc trước sinh viên đại học cộng đồng Tidewater, cụ Biden hùng hổ tuyên bố “Không ai có lợi tức dưới 400.000 đô sẽ phải đóng một xu thuế nào hết” (nguyên văn: “Americans earning less than $400K will not pay 'a single penny' in taxes”).https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1620789060

Hả? Tất cả mọi người có lợi tức dưới 400.000 đô một năm sẽ được miễn, khỏi đóng một xu thuế nào? Không đâu, quư độc giả khoan mừng hụt. Chỉ là cụ Biden nói nhầm thôi. Ư cụ muốn nói những người này sẽ không phải đóng THÊM một xu nào nữa.

Thật là tội cho cụ.

Mà thật ra, chẳng những cụ nói nhầm mà c̣n nói láo nữa.

Thứ nhất, cụ sẽ tăng thuế kinh doanh và thuế lợi tức nhà giàu, là những nguồn phần lớn cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho quư vị; họ bị tăng thuế tất nhiên sẽ tăng giá hàng hóa và dịch vụ, không nhiều th́ ít. Và đó là quư vị đóng giùm một phần thuế cho họ rồi.

Thứ nh́, chính sách kinh tế của cụ Biden sẽ gây nên lạm phát toàn diện, tức là quư vị đều phải chịu một phần thuế phụ trội hết. (Xem mẫu tin trên)

https://www.foxbusiness.com/politics...-not-pay-taxes

Trong câu chuyện này, có một tin rất hài. Phát ngôn viên Ṭa Bạch Ốc xác nhận đă nhiều lần ‘khuyến cáo’ cụ Biden không nên cho báo chí đặt câu hỏi và cũng không nên trả lời báo chí.

Một khuyến cáo nói lên đầy đủ khả năng của cụ vua ‘nói nhầm’.

https://www.foxnews.com/media/jen-ps...id-axelrod-cnn


Vũ Linh

dnguyen1 05-12-2021 10:47

Quote:

CỤ BIDEN TIẾP TỤC BIỂU DIỄN MÀN… ‘NÓI NHẦM’.

Tại cụ đụng cái ǵ cũng hửi...:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 23:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03067 seconds with 9 queries