VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   2300 tấn b "đổ bộ" Việt Nam (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1142701)

troopy 03-13-2018 14:25

2300 tấn b "đổ bộ" Việt Nam
 
1 Attachment(s)
Chỉ hai thng đầu năm 2018, người Việt đ tiu thụ tới 2300 tấn b nhập khẩu từ c v Mỹ.

Tổng cục Hải quan đưa bo co cho thấy, Việt Nam nhập khẩu 1349 tấn thịt b Mỹ, trị gi 8.9 triệu USD v 948 tấn b c, trị gi 6.6 triệu USD.

Cụ thể, theo bo co, Việt Nam nhập khẩu 930 tấn b lọc xương, 18 tấn sườn b từ c v 834 tấn b lọc xương v 65 tấn sườn b từ Mỹ. Tổng số tiền chi để nhập khẩu thịt tru b trn 15 triệu USD, tương đương khoảng hơn 300 tỉ đồng.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1520950695
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt b từ c v Mỹ.

Trước đ trong năm 2017, Việt Nam đ nhập khẩu 210 tấn thịt sườn b, 3.901 tấn thịt b lọc khng xương, 6.085 tấn từ c v 6.085 tấn thịt b khng xương, 353 tấn thịt sườn b từ Mỹ.

Bo co mới nhất của Bộ NN&PTNT cho biết trong năm 2017 ước tnh Việt Nam đ nhập khẩu trn 6.500 tấn thịt heo. Gi trị thịt heo được nhập khẩu về ln tới 11,07 triệu USD.

Ngoi ra, hơn 81.000 tấn thịt gia cầm, gi trị trn 75,7 triệu USD cũng được nhập về trong năm.

Đặc biệt, cũng trong năm 2017, Việt Nam nhập tới 262.321 con tru b sống v gần 42.000 tấn thịt cc loại (chủ yếu l thịt tru b c xương).

Tổng số tiền chi để nhập khẩu thịt tru b trn 410 triệu USD, tương đương khoảng 9.500 tỉ đồng.

VietBF sưu tầm


All times are GMT. The time now is 13:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.11622 seconds with 9 queries