VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Giờ già r̀i em nhỉ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1307783)

hoanglan22 01-10-2020 14:42

Giờ già r̀i em nhỉ
 
1 Attachment(s)
Năm tháng đã qua đi
Em thì cứ dài ra
Của anh thì ngắn lại
H̀ h̀ h̀

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1578667279

Lạc mất ... quần
.
Hm qua tắm suối một mnh
Treo ci x lỏn trn cnh hoa sim
Ai lượm th cho tui xin
Đố ai dm để lm tin trong nh
Quần tui sứt chỉ đường t
Thm hai miếng v gọi l Trn chu(?)
Quần tui sứt chỉ đ lu
Mấy lần định lấy để lau đồ dng
Lại thm bị gin dy thun
Phải lấy dy thừng cột mới giữ nguyn
Một mnh giữa suối tắm tin
Mất ci x lỏn thật phiền biết bao !
Ngm mnh mi dưới suối su
Dưới chn c rỉa ,trn đầu muỗi bu
Mấy con c thật l ngu
Đồ chơi m tưởng mồi cu, cắn hoi !!!

ST


All times are GMT. The time now is 08:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.12702 seconds with 9 queries