VietBF
Page 3 of 3 12 3

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nhiều tướng Mỹ tính chuyện rời đi do căng thẳng Trump - Lầu Năm Góc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1297395)

djibouti 11-30-2019 20:47

Tướng nào bất măn với tao cứ việc từ chức, không sao hết... Tao thăng 1 loạt tá lên thay. Lănh đạo quân đội Mỹ có cái đéo ǵ khó khăn đâu... Ngay tên đanicks làm cũng được.... Hehehehe...

tctd 11-30-2019 21:38

Quote:

Originally Posted by thangtram (Post 3789206)
@tctd

haha, lũ luật sư độn theo pḥ Trump đần hửi mùi lao tù, c̣n cuồng Trump da vàng khè th́ chỉ ngửi thấy cám heo chứ có vinh dự ǵ đâu hén bro...

cái đám cuồng dump hửi cám heo c̣n đở .. chúng hửi địch của dump mới đă .. hhahah

nangsom 11-30-2019 22:11

Quote:

Originally Posted by tctd (Post 3789237)
cái đám cuồng dump hửi cám heo c̣n đở .. chúng hửi địch của dump mới đă .. hhahah

Bác nói thế c̣n ai lại dám lên tiếng nữa đây? :hafppy:

tctd 11-30-2019 22:23

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3789251)
Bác nói thế c̣n ai lại dám lên tiếng nữa đây? :hafppy:

cho tụi nó hết đâu thai luôn .. hahah:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:

hoanglan22 11-30-2019 22:59

1 Attachment(s)
Biết dân cầu muối chín giang hồ bàn loạn tŕnh độ có nhiêu đó mà mang khoe hoài:eek::eek::eek:https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1575154750

djibouti 12-02-2019 01:54

Tiên sư lũ 3Que đốn mạt....
Sao khi thằng TT Minh đéo nó ra lệnh.... "buông súng đầu hàng, chờ anh em bên kia bàn giao chính quyền..." th́ lũ bay chỉ biết.... nó biểu tụi bay "ăn cứt" th́ vẫn cắm đầu phải ăn? Mẹ kiếp!


All times are GMT. The time now is 06:52.
Page 3 of 3 12 3

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.15880 seconds with 9 queries