VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Lấy thân ḿnh...chặn bánh ḿ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1260081)

cha12 ba 07-11-2019 17:46

Lấy thân ḿnh...chặn bánh ḿ
 
1 Attachment(s)
7/11/19

Sau khi anh công an chặn xe thằng bé 16 tuổi, cơ thể anh bay lên rồi đập đầu xuống đất, anh vẫn ngốc đầu lên hỏi, thể đă bắt được thằng bé chưa, rồi ngất đi...chút sau anh thều thào: "thế đă thấy ổ bánh ḿ của tôi chưa" rồi anh ...thăng.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562867127
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562745674
Nguyen Ngoc Anh

anhhaila 07-11-2019 18:47

Gương hy sinh
:hafppy::hafppy::hafppy:

anhhaila 07-11-2019 18:50

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562867127
Anh thều thào :"con mẹ nó thằng nào xô tao " rồi chết queo .

phokhuya 07-13-2019 21:01

1 Attachment(s)
https://i.ibb.co/3mNJSC7/anat1.jpg:hafppy::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 18:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03402 seconds with 9 queries