VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Mobile News|Tin Di Động (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=177)
-   -   Cch tm iPhone bị mất kể cả khi bị ngắt mạng với iOS 14 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1464863)

sunshine1104 05-12-2021 03:48

Cch tm iPhone bị mất kể cả khi bị ngắt mạng với iOS 14
 
1 Attachment(s)
Trn cc thiết bị của Apple c một ứng dụng gọi l Find My iPhone cho php theo di vị tr từ xa của cc thiết bị c hệ điều hnh iOS bao gồm my tnh Mac, iPhone, Apple Watch, AirPods... Sau đ n được thay thế bởi ứng dụng Find My từ phin bản iOS 13 trở về sau. Để sử dụng tnh năng ny, iPhone cần được kết nối với mạng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động. Tuy nhin, kể từ iOS 14 Apple đ đưa ra bản cập nhật tnh năng mới c thể gip người dng tm thấy iPhone kể cả khi ngoại tuyến. Điều ny đặc biệt hữu ch trong trường hợp bạn để qun iPhone hoặc iPhone của bạn bị kẻ gian lấy cắp.

Điện thoại iPhone c thể được định vị ngay cả khi bị ngắt mạng l bởi hệ điều hnh iOS 14 đ cập nhật tnh năng Mạng Tm (Find My network) cng với tnh năng Gửi vị tr sau cng (Send Last Location), từ đ gip lưu lại vị tr cuối cng của iPhone trước khi bị tắt Wi-Fi (hoặc dữ liệu di động) v kết nối với những thiết bị iPhone khc (cng chạy iOS 14) để tm được vị tr chnh xc.

Dưới đy l cch tm iPhone bị mất ngay cả khi bị ngắt kết nối mạng:

- Vo mục Ci đặt (Settings) , chọn vo tn ti khoản Apple ID của bạn ở trn cng.

-Nhấn vo mục Tm (Find My). Chọn mục Tm iPhone (Find my iPhone)

-Bật tnh năng Mạng Tm (Find My network) bằng cch gạt thanh trượt sang bn phải v bật tnh năng Gửi vị tr sau cng (Send Last Location) v tnh năng Tm iPhone.

Nếu sử dụng iPad hoặc iPod Touch, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.


All times are GMT. The time now is 08:38.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03711 seconds with 9 queries