VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   V̀ SAO ĐÀN ÔNG NHANH "CHÁN" KHI ĐĂ "CÓ ĐƯỢC"? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1821966)

goodidea 09-18-2023 00:53

V̀ SAO ĐÀN ÔNG NHANH "CHÁN" KHI ĐĂ "CÓ ĐƯỢC"?
 
1 Attachment(s)
Có một hiệu ứng gọi là Coolidge: Nếu nồng độ dopamine tăng lên, người đàn ông sẽ theo đuổi để đạt được mục tiêu của ḿnh, và khi đă đạt được, lượng dopamine của anh ta sẽ giảm xuống. Khi đó, anh ta cũng mất đi hứng thú với mục tiêu ban đầu.
Hiệu ứng Coolidge giải thích lư do tại sao ban đầu đàn ông sấm rung chớp giật theo đuổi bạn, nhưng rồi một ngày lại đột nhiên biến mất.
Vậy làm sao để anh chàng bạn thích không "đột nhiên biến mất"? Lời giải đáp có trong cuốn sách "Men chase women choose" nha!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 20:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04397 seconds with 9 queries