VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   NS Vũ Thành An làm từ thiện lại đi kiện đ̣i nhà của Sơ, trẻ mồ côi, người già bị thua (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1822124)

vuitoichat 09-18-2023 12:27

NS Vũ Thành An làm từ thiện lại đi kiện đ̣i nhà của Sơ, trẻ mồ côi, người già bị thua
 
1 Attachment(s)
Ông nhạc 10 bài "KHÔNG TÊN" khắc khoải từ nay chết trong tôi gần về thế giới bên kia rồi, làm phúc th́ làm cho trót ai lại dở hơi lật lọng vậy ông? Cho sắp nhỏ mồ côi được nhờ chút ít cho bớt tủi hờn với đời đi, ông nhạc Vũ Thành An kiêm thầy tu phó tế (chức Sáu?) Vũ Thành An ơi lại thua kiện đ̣i lại nhà mà các bà sơ đang sử dụng để nuôi trẻ mồ côi và người già .
Ông về Việt Nam trao tác quyền di sản âm nhạc của ḿnh v́ mục đích thiện nguyện (ảnh) nhưng ông lại đang tâm đ̣i lại nhà mà các bà sơ đang sử dụng để nuôi trẻ mồ côi và người già cơ nhỡ.

Khi các bà sơ hỏi, nếu ông lấy lại nhà th́ lấy ǵ để nuôi những người trên, ông bảo các bà sơ phải tự lo, dù chương tŕnh này do ông lập ra.

Ông và quỹ thiện nguyện mà ông đứng đầu đă vi phạm thỏa ước với các bà sơ về ngôi nhà.

Ông kiện ra ṭa v́ các bà sơ không chịu giao nhà. Ṭa án TP.HCM vừa xử ông thua trắng bụng v́ bội ước.

Thật tiếc cho tên tuổi đă gầy dựng hơn nửa thế kỷ qua của ông. Các ca khúc của ông đẹp đẽ nhưng cách hành xử của ông th́ thật xấu hổ.

Tuổi cao lắm rồi, của nả không thiếu, lập nguyện ước từ thiện rồi lại bội ước th́ hành vi "trao tác quyền" v́ từ thiện kia phỏng ích ǵ nữa. Gần về thế giới bên kia rồi, làm phúc th́ làm cho trót ai lại dở hơi lật lọng vậy ông? Cho sắp nhỏ mồ côi được nhờ chút ít cho bớt tủi hờn với đời đi, ông nhạc Vũ Thành An kiêm thầy tu phó tế (chức Sáu?) Vũ Thành An ơi?

TỔ CHỨC TỪ THIỆN LẤY NHÀ, BỎ RƠI CÁC TRẺ MỒI CÔI

Chiều nay tôi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một Ḍng tu nữ bị một quỹ từ thiện nổi tiếng và người đứng đầu là một nhạc sĩ nổi tiếng tại Mỹ khởi kiện.

Tại phiên toà, Chủ toạ phiên toà hỏi: Căn nhà này do các mạnh thường quân góp tiền mua mục đích cho thuê để lấy tiền nuôi các trẻ mồ côi, các cụ già neo đơn, nay nguyên đơn đ̣i lấy nhà c̣n các trẻ mồi côi th́ quỹ từ thiện TRS có nhận nuôi không? Đại diện quỹ từ thiện này trả lời: chúng tôi chỉ lấy nhà, chuyện nuôi các trẻ mồ cô, cụ già neo đơn là quá khứ... mấy Sơ tự lo.

Các bạn nghĩ như thế nào về câu trả lời của quỹ từ thiện này?

Năm 2010 quỹ từ thiện do một nhạc sĩ nổi tiếng định cư tại Mỹ đứng đầu kư bản thoả thuận với Ḍng tu nữ tại Việt Nam có nội dung là hai bên cùng góp tiền, góp sức… để làm công tác từ thiện, cụ thể là chăm sóc các cụ già neo đơn, nuôi các trẻ mồ côi …

Sau đó Quỹ từ thiện này gửi tiền của các mạnh thường quân đóng góp tại Mỹ gửi về mua một căn nhà tại Sài G̣n rồi cho thuê lấy tiền làm các công việc như mục đích đề ra. Và người trực tiếp nuôi trẻ mồ côi, chăm các cụ già neo đơn là các bà Sơ.

Công việc từ thiện đang hoạt động một cách tốt đẹp th́ các bà Sơ nhận được “Công hàm hoả tốc” từ Mỹ gửi về với nội dung đại loại là tước quyền điều hành của bà Sơ chính, buộc mấy bà Sơ giao nhà cho Quỹ từ thiện này.

V́ đang dùng tiền thuê nhà để chăm nuôi các cụ, các trẻ mồ côi nên các Sơ không đồng ư giao nhà và cho rằng Quỹ từ thiện này vi phạm thoả thuận, mục đích mà các bên đă kư kết. Đ̣i không thành, quỹ từ thiện này khởi kiện các bà Sơ ra Toà án Tp.HCM để lấy nhà.

Tôi ấn nhớ nhất câu trả lời của quỹ từ thiện này: “chúng tôi chỉ yêu cầu lấy nhà, c̣n các trẻ mồ côi, các cụ già là chuyện quá khứ... các Sơ tự lo”.

Quỹ từ thiện mà không có ḷng từ thiện, chỉ muốn lấy nhà thôi.

Pháp luật Việt Nam không cho cá nhân, tổ chức nước ngoài đứng tên nhà, đất như trong trường hợp này nên việc đ̣i lấy nhà của quỹ từ thiện tại Mỹ này là không thể...

hongyen2000 09-18-2023 13:40

Thằng phản bội nầy...lừa nhiều ...háo danh...( thầy phó té...) nhiều kẻ ngu vẩn nịnh tên nầy....

kuti 09-19-2023 01:23

Ừ , đến tuổi này vẫn c̣n bị gắn cho cái tội NGU...

vn1111963 09-19-2023 02:58

Vậy là sấp sửa có những bài t́nh khúc vát chiếu đi kiện bà Sơ "BẮT THANG LẾN HỎI ÔNG TRỜI CÓ TIỀN MUA NHÀ TỪ THIỆN CÓ Đ̉I LẠI ĐƯỢC KHÔNG ?

babua 09-19-2023 03:30

Thôi th́ về sáng tác thêm : Bài không lời số 1, nghen thầy 6...!!


All times are GMT. The time now is 03:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04437 seconds with 9 queries