VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Phỏng vấn ông Biden. Báo Time số mới. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1920809)

luyenchuong3000 06-05-2024 21:56

Phỏng vấn ông Biden. Báo Time số mới.
 
1 Attachment(s)
Time: Ông có thật sự làm được việc khi đă 85 tuổi
Biden: Bố có thể làm tốt hơn tất cả những người mà mày biết. Nh́n kỹ bố. Bố có thể hốt mày luôn.
-Các tiểu bang cộng ḥa có thể kiện tiều bang Newyork lên thẳng tối cao pháp viện về tội can thiệp bầu cử. Texas và Florida đang làm đầu tàu.
-Dân biểu Comer xác nhận bộ tư pháp mới của chính phủ Trump sẽ truy tố ông Fauci ngay sau khi ông Trump nắm quyền.
- Trong buổi điều trần ở quốc hội hôm nay . Bộ trưởng tư pháp Garland từ chối cung cấp cho quốc hội các cuộc liên lạc giữa bộ tư pháp với các biện lư Alvin Bragg, Fani Willis và Letitia James. Ông cũng từ chối cung cấp cuộn tape của biện lư Hur phỏng vấn ông Biden.
Làm ǵ nhau ? Bố mày là luật .
-Ủy ban minh bạch quốc hội Michigan báo cáo: 17, 327 người chết đă bỏ phiếu năm 2020 sau khi đối chiếu tên họ trong danh sách bầu cử với cáo phó đăng trên báo địa phương.
Làm ǵ nhau ? Huề, v́ những người chết này cũng có thể bỏ phiếu cho ông Trump.
-Dù có hết dân Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump th́ ông vẫn thua . Tại sao ?
Báo Telegraph tiết lộ: Mỹ đang sửa soạn cảng Rotterdam và đường chuyển quân qua Ba lan băng qua Netherlands và Germany .
Nếu chiến tranh xảy ra, bỏ bầu cử như Ukraine?

anhhaila 06-06-2024 16:55

Từ đây tới 85 tuổi tao ị trong quần cho thúi chuồng lừa luôn.


https://www.youtube.com/watch?v=CCPJlGulhRw

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

luyenchuong3000 06-06-2024 19:12

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4911908)
Từ đây tới 85 tuổi tao ị trong quần cho thúi chuồng lừa luôn.


https://www.youtube.com/watch?v=CCPJlGulhRw

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

:animated-applause-s:animated-laughing-i

phokhuya 06-07-2024 14:27


phokhuya 06-07-2024 15:06All times are GMT. The time now is 19:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04385 seconds with 9 queries