VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Chính quyền Biden rất biết phung phí tiền thuế của dân chúng một cách vô tội vạ. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1921163)

luyenchuong3000 06-06-2024 20:23

Chính quyền Biden rất biết phung phí tiền thuế của dân chúng một cách vô tội vạ.
 
3 Attachment(s)
Mất gần một tháng và 1000 nhân công với chi phí $350 triệu để làm một cảng nổi, tiếp tế cho Palestine ở Gaza.
Lý do Mỹ không được cập vào cảng nổi để tiếp vận đơn giản vì "lính Mỹ không được đặt chân lên đất" (No feet on the ground).
Hơn một tháng sau, chỉ vài cơn sóng lớn vỗ nhẹ, cảng tàu trôi sạch!
Hôm nay, Dân biểu Matt Gaetz (CH) phát biểu "với số tiền to lớn đó chúng ta chỉ có thể chuyển giao được 7.000 tấn thực phẩm. Điều này có nghĩa là MỖI POUND thực phẩm đă khiến người nộp thuế ở Mỹ phải trả $20,730."
Chính quyền Biden rất biết phung phí tiền thuế của dân chúng một cách vô tội vạ.

phokhuya 06-07-2024 13:46


anhhaila 06-07-2024 13:58

Với âm mưu làm nghèo nước Mỹ, đảng lừa đang đốt tiền thuế của dân.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 19:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03929 seconds with 9 queries