VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Tôi chỉ sợ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752507)

troopy 03-18-2023 01:09

Tôi chỉ sợ
 
1 Attachment(s)
Một bệnh nhân thể hoang tưởng luôn nghĩ ḿnh là một hạt thóc nên rất sợ gà mổ. Sau vài tháng điều trị, trước khi kư giấy cho anh ta xuất viện, bác sĩ bảo:

– Bây giờ anh đă biết ḿnh là người chứ không phải là hạt thóc, như thế nhé.

Bệnh nhân e ngại đáp:

– Vâng, tôi chỉ sợ bọn gà chúng không nghĩ như thế!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 06:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02998 seconds with 9 queries