VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Lừa và ngựa (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752545)

goodidea 03-18-2023 02:47

Lừa và ngựa
 
1 Attachment(s)
Có chú Lừa đi cùng một con Ngựa trông sang trọng bảnh bao lắm. Trên lưng ngựa chỉ có bộ yên thồ hàng, c̣n trên lưng Lừa lại chồng chất hàng hoá nặng đến mức nó không chịu nổi. Lừa cầu xin Ngựa chia sẻ giúp nó một chút gánh nặng nếu không nó sẽ chết gục trước khi tới được thành phố. Nói nói:

- Cầu xin anh giúp tôi với một nửa gánh nặng này, đối với anh cũng chỉ như tṛ đùa thôi.

Ngựa ta nghe xong từ chối thẳng thừng, thậm chí c̣n ph́ một tràng hơi vào mặt anh bạn đồng hành.

Lừa không chịu thêm được gánh nặng trên vai, nó đă gục ngă. Sau đó, con ngựa đă phải chở toàn bộ số hàng, và c̣n thêm cả bộ da lừa nữa.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 06:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02876 seconds with 9 queries