VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   NGHỆ SĨ NHÂN DÂN CỘNG SẢN Ở MIỀN BẮC CAY ĐẮNG V̀ “GIỜ KHÔNG C̉N G̀ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752697)

florida80 03-18-2023 22:06

NGHỆ SĨ NHÂN DÂN CỘNG SẢN Ở MIỀN BẮC CAY ĐẮNG V̀ “GIỜ KHÔNG C̉N G̀
 
1 Attachment(s)
3/18

Báo Vietnamnet ngày 17 tháng 3 năm 2023 loan tin, nghệ sĩ nhân dân Thanh Vân, cựu phó giám đốc Hăng phim truyện Việt Nam cho biết, ông rất cay đắng sau hơn 30 năm cống hiến ở hăng phim, nhưng giờ đây đă bị cắt chế độ bảo hiểm y tế không c̣n ǵ, nên vừa rồi ông đi viện phải trả 100% tiền tiện phí. Ông Vân là một trong những người của Hăng phim bền bỉ đi gửi “kiến nghị” suốt nhiều năm qua. Vừa qua, ông Vân cũng đă không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Hăng phim, v́ Hăng phim đă bị “khai tử”, nhiều nghệ sĩ bị cắt chế độ, phải đi kêu cứu nhưng vẫn được tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Hăng phim. Theo ông Vân, ông vẫn chưa về hưu nhưng đă bị cắt chế độ. Hăng phim đă đóng cửa, nhiều nghệ sĩ đă gửi đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tất cả các lănh đạo về những sai phạm trong cổ phần hoá Hăng phim. Nhưng tất cả đều bị làm ngơ. Trong khi đó, Hăng phim đă đóng góp nhiều cho điện ảnh cách mạng Cộng sản, nhưng giờ đây đă bị bỏ rơi, “khai tử” một cách không thương tiếc. Hành động này của ngành văn hoá Cộng sản được đánh giá là “vắt chanh bỏ vỏ”, khi các nghệ sĩ từng phục vụ tích cực cho việc tuyên truyền cách mạng.


All times are GMT. The time now is 19:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03442 seconds with 9 queries