VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Báo hoa mai với kỹ năng săn tuyệt đỉnh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752723)

pizza 03-18-2023 23:16

Báo hoa mai với kỹ năng săn tuyệt đỉnh
 
1 Attachment(s)
Kỹ năng săn mồi tuyệt đỉnh của báo hoa mai. Trong đoạn video báo hoa mai đă mai phục sẵn trong bụi cây. Đến khi linh dương Impala chạy qua, báo đă phi thân tóm gọn con mồi một cách dễ dàng. Báo hoa mai đă phục sẵn trong bụi cây từ trước. Khi phát hiện linh dương Impala chạy qua, nó đă phi thân và dễ dàng tóm gọn con mồi.

Báo hoa mai tóm gọn linh dương Impala.

Sau khi bắt được linh dương Impala, báo hoa mai liền tha con mồi đến nơi an toàn để “đánh chén” nhằm tránh việc bị các đối thủ săn mồi khác giành mất miếng ăn.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 06:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03463 seconds with 9 queries